Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques 2023-2024


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalana de Pneumologia
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
600 €
Descripció:

Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Requisits

Els sol·licitants hauran de ser membres de la SOCAP que hagin obtingut el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l'any 2023. La tesi, escrita en català, haurà d'haver estudiat un tema directament relacionat amb la Pneumologia.

  • No es pot excedir el límit assignat al text en cada document.
  • Cal utilitzar una font  entre 10/12.
  • S'ha d'utilitzar un espai interlínia entre 1´5 i 2.

Les sol·licituds estaran redactades preferentment en català, s'acceptaran les redactades en castellà

Sol·licitud
  • Es remetran els documents electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat).
  • S'han d'imprimir i signar les 2 primeres pàgines de la memòria corresponents al equip investigador i enviar-los  per correu postal al Comitè Científic de la SOCAP (Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona), dins d'un termini màxim de tres dies (a partir d'haver-lo enviat electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat). En el seu lloc es pot remetre el document per mail signat digitalment o el document signat a ma i escanejat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 07 de gener de 2024.