Ajuts a l'organització de congressos, simposis i reunions científiques internacionals IRSJD 2023


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
IRSJD
Categoria:
Jornades/Congressos
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
3.000€
Descripció:

Concedir un màxim de 6 ajuts per a l'organització d'un Congrés, Simposi o Reunió científica internacional d'alt nivell en el marc del IRSJD que disposa de co-finançament per part d'altres entitats de recerca.
 

Requisits

La persona sol·licitant ha de formar part del Comitè científic o del Comitè organitzador del Congrés.

Poden optar a aquest ajuts tot el personal investigador de l'IRSJD, que tingui vinculació estable amb el seu centre i sigui doctor/a.

Sol·licitud

Els interessats presentaran la sol·licitud en el model establert i el seu currículum (format lliure).

La presentació de les sol·licituds serà a través de l'adreça de correu electrònic: hospitalbarcelona.comite-recerca(ELIMINAR)@sjd.es

En cas d’interès, contacatr amb julia.ribot(ELIMINAR)@sjd.es.