Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2021)


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoria:
Premis
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
500 €
Descripció:

Objecte

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant l'any 2020, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

S'entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català.

b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i en una altra llengua oficial de la Unió Europea.

c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions en què les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

d) Cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2021

Quantia de l'ajut

L'import de l'ajut serà com a màxim de 500 euros, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària (prorrateig), i està destinat a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

Sol·licitud

Les  sol·licituds les haurà de formalitzar la persona interessada via electrónica a través de "Tràmits gencat" a la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 12 de maig de 2019 a les 14:00 h.

En cas d'interès, contacteu abans del 5 de maig de 2020 amb el Departament de Gestió de la Recerca.