Premi Joaquim Bonal 2021


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Premis
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
6.000 €
Descripció:

Premi destinat a col·laborar en un programa d'activitats d'una ONG, amb seu oficial en l'àmbit geogràfic d'actuació de l'Acadèmia, en projectes de solidaritat.

Dotació

6.000 €

Requisits

- La candidatura haurà de ser presentada per l'ONG que realitzi el projecte i acompanyada de la informació necessària per fer entenedor l'abast del projecte.

- El projecte pot tenir altres fonts de finançament.

- Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on es faran constar: les dades del responsable principal de l'entitat o de les persones que presentin la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.

Sol·licitud

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  26 de gener de 2021.