Beques de l’Acadèmia per estades de formació a l’estranger per a estudiants de Ciències de la Salut 2021


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Mobilitat
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
500 €
Descripció:

Sis beques destinades a premiar la participació en una estada clínica o de recerca a l'estranger d'estudiants universitaris de ciències de la salut.

Promoure la pràctica clínica i de recerca entre els estudiants universitaris de Ciències de la Salut, donar l'oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica o recerca a l'estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels estudiants universitaris a l'estranger.

Dotació

500 €

Requisits

El sol·licitant ha de ser soci de l'Acadèmia i de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut amb una antiguitat mínima d'un any (el qual ha de ser anterior al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia. I haver completat el segon any dels estudis.

L'estada que podrà ser d'aprofundiment en l'àmbit clínic o una estada en un projecte de recerca, tindrà una durada mínima d'un mes, s'haurà d'haver realitzat durant l'any 2020, en un centre o institució de fora de l'Estat Espanyol, i caldrà que s'hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud.

En cas que l'estada s'hagi realitzat a cavall entre dos anys, caldrà presentar la candidatura a la convocatòria corresponent a l'any en què s'hagi realitzat la major part de l'estada.

Sol·licitud

Documentació

Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment i, adjuntar els següents documents:

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.

- Currículum vitae actualitzat del sol·licitant.

- Certificat oficial d'on s'hagi realitzat l'estada, avalant la participació del candidat (l'escanejat o fotocòpia ha de ser en color). Si l'estada s'ha realitzat mitjançant intercanvis Internacionals d'IFMSA, serà vàlida l'entrega del certificat oficial d'IFMSA. En ambdós casos serà necessari que el certificat tant del centre com de l'IFMSA portin el segell del Centre o institució on s'hagi de realitzar l'estada (l'escanejat o fotocòpia ha de ser en color). Es valorarà l'informe detallat per part del centre de les tasques realitzades. 

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  26 de gener de 2021.