Premi “Ramon de Teserach” 2021


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Premis
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
3.000 €
Descripció:

Premi destinat a reconèixer l'activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.

Dotació 

3 000 €

Requisits

- Les entitats candidates podran presentar-se a iniciativa pròpia o bé ser presentades per altres entitats o persones físiques.

- Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on constin les dades del responsable principal de l'entitat o de les persones que presenten la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.

- També s'haurà de presentar una memòria en la qual, obligatòriament, s'haurà d'incloure els estatuts de l'entitat i una relació documentada de les activitats que justifiquin la presentació de la candidatura.

Sol·licitud

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  26 de gener de 2021.