Premi “Josep Trueta” 2021


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Premis
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
3.000 €
Descripció:

Premi destinat a reconèixer la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l'àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d'arreu del món, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.

Dotació

3 000 euros

Requisits

- Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on constin les dades del o dels autors: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, així com el títol del treball presentat.

- Almenys una de les publicacions durant l'any 2020, ha d'estar redactada a Catalunya, les Balears, València o Andorra.

No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.

- L'autor del treball si és individual, o almenys un 50% dels autors en cas de grups de recerca, hauran de ser socis de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.

Sol·licitud

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  26 de gener de 2021.