Premis Fundació Princesa de Girona a la Investigació científica


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
Fundació Princesa de Girona
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
20.000 €
Descripció:

Objecte

El propòsit d'aquesta categoria és premiar la trajectòria de joves científics (inclosos els que treballin en el camp de les ciències humanes i socials) amb experiències o projectes de recerca destacats en la seva disciplina, emprenedors, innovadors i amb un potencial elevat de desenvolupament futur.

La categoria està destinada a joves investigadors de les diferents ciències, des de les naturals i tècniques fins a les socials i humanes.

Requisits

- Tenir entre 16 i 35 anys d'edat abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d'haver nascut entre el 31 d'octubre de 1984 i el 30 d'octubre de 2004*.

- Haver nascut o residir legalment a Espanya.

- Les cartes de suport han de tenir forma de carta personalitzada i s'han d'incloure en el camp corresponent del formulari de candidatura.

Amb l'objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se'ls aplicarà una ampliació de la franja d'edat d'un any per cada fill. Per a això han d'acreditar les candidates, si s'escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s'aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.

Sol·licitud

Termini

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 23 d’octubre de 2020.

Només es consideraran vàlides les candidatures que es presentin a través del formulari accessible al web: www.fpdgi.org