Ajuts a la recerca bàsica en Diabetis 2020


Convocatòria oberta
Entitat convocant:
Associació Catalana de Diabetis
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Descripció:

Objecte

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

Beneficiaris

- S’atorgarà un ajut de perfil bàsic a investigadors en les fases inicials de la seva carrera. Haurà d’haver transcorregut menys de 8 anys des de la data d’obtenció del doctorat.

- Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ACD amb una antiguitat mínima d’un any.

- El sol·licitant haurà d’acreditar l’existència d’un contracte laboral amb la institució on es desenvolupi el projecte de recerca, que cobreixi el període de realització del mateix.

- No haver rebut un ajut de l’ACD en els últims 3 anys (tant el sol·licitant com l’equip investigador).

Sol·licitud y documentació

- El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l’ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l’ACD. El projecte serà presentat en català.

- S’adjuntarà el Curriculum Vitae de tots investigadors que formin part del projecte.

- Es presentarà acreditació de la data d’obtenció del títol de doctor.

- Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d’estar en tràmit i s’especificarà l’Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents.

Dotació

10 000 euros.

En cas que el projecte presentat disposi d’altres fonts públiques o privades de finançament, s’haurà de justificar a què es destinarà específicament l’ajut de l’ACD.

Durada

2 anys

Termini de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds s'obrirà el 4 de Novembre de 2019 i es tancarà a les 24 h. del 10 de desembre de 2019.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  03 de desembre de 2019.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a acdbequesiajuts@gmail.com