L'Institut

Visió, missió i valors

Missió

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu té la missió de promoure, desenvolupar i gestionar investigació d'alt impacte principalment en les àrees maternofetal, infantil i juvenil, i de salut mental amb l'objectiu de millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Visió

Convertir-se en un referent global en investigació d'impacte per a la millora tant de la salut de la població com dels sistemes sanitaris mitjançant el desenvolupament i la implementació de noves accions preventives, de promoció de la salut, diagnòstiques i terapèutiques, la col·laboració científica i el posicionament estratègic.

Lema

CIÈNCIA PER L’ESPERANÇA

Valors

 • Excel·lència

  Desenvolupem una activitat d'investigació amb els més alts estàndards de qualitat per posicionar l'Institut com a líder en la recerca i innovació en pediatria i desenvolupament humà.
 • Lideratge

  Som un centre de referència pediàtrica  a escala estatal i internacional a través d'una investigació biomèdica d'alta qualitat i reconegut prestigi.
 • Integritat científica, ètica i respecte

  Respectem els principis deontològics que han de regir la investigació científica amb el més alt grau d'honestedat, integritat i professionalitat.
 • Col·laboració

  Promovem línies científiques conjuntes de treball amb els agents de l'entorn a nivell nacional i internacional.
 • Orientació en la innovació

  Generem noves idees i línies d'actuació i ens adaptem a les circumstàncies noves de l'entorn, amb generació de productes de transferència.
 • Atracció

  Som un centre amb unes característiques científiques i de valor afegit atractives per la captació de talent internacional.
 • Sostenibilitat

  Promovem la captació dels recursos suficients per a dur a terme una activitat de recerca i innovació perdurable.
 • Centralitat en el pacient

  Desenvolupem una activitat investigadora i innovadora l'objectiu de la qual és al salut del pacient i la seva família.