L'Institut

Missatge del director

Des de la seva creació el 2015, a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) ha impulsat la investigació biomèdica en l'àmbit de la pediatria i la salut mental, sempre amb la mirada posada en el pacient i les seves famílies. Els primers anys han estat marcats per la generació de coneixement, la millora de la pràctica clínica i el desenvolupament de noves eines de diagnòstic i tractaments, amb la nostra incorporació dins el sistema CERCA, com a fita destacada.

L'IRSJD és un esforç conjunt de grups de recerca científica d'excel·lència que pertanyen a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya i que es gestionen sota el paraigua institucional de la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu.

Aquest febrer de 2023, m'he incorporat com a nou director de l'IRSJD i estic molt content de formar part d'aquest centre mèdic, universitari i acadèmic. Tinc al davant el repte de continuar promovent la recerca i la innovació d'excel·lència internacional, amb l'objectiu final de tenir un impacte positiu real en la salut de les persones. A través dels nostres projectes de recerca biomèdica intentem comprendre els mecanismes que expliquen els trastorns de salut durant l'etapa pediàtrica i la vida adulta, incloent-hi la salut mental. El nostre darrer objectiu és contribuir a trobar noves solucions per les necessitats de salut no resoltes.

L'equip humà que conforma l'IRSJD, des d'investigadors, passant per tècnics i arribant al personal de suport, fem possible el desenvolupament d'una recerca i innovació d'alta qualitat centrada en les persones. El nostre institut és l'espai adequat per promoure la translació del coneixement entre el laboratori i la pràctica clínica, ja que investigadors bàsics i assistencials conformen equips que treballen conjuntament per promoure la integració natural de la recerca dins la pràctica clínica de l'hospital.

Com a director, un dels meus objectius és facilitar l'accés a les infraestructures adequades als grups de recerca i donar el suport necessari, tant en l'àmbit humà com material, per desenvolupar tot el seu potencial científic i poder fer una recerca equiparable a la que es realitza en els millors centres internacionals. Des de l'IRSJD hem de ser capaços d'oferir un marc i un entorn privilegiat, que no solament ens permeti captar talent sinó conservar-lo i generar-lo.

Dr. Joan Comella Carnicé
Director Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Tinc al davant el repte de continuar promovent la recerca i la innovació d'excel·lència internacional, amb l'objectiu final de tenir un impacte positiu real en la salut de les persones.