Innovació / Armtracker

Centres participants

En el projecter ArmTracker participen tres centres de recerca de Catalunya.

Grup de Recerca Aplicada a les Malalties Neuromusculars de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu. El grup liderat per la Dra. Cecilia Jiménez Mallebrera fa una investigació que abasta des d'aspectes bàsics de la fisiopatologia de les malalties neuromusculars fins als aspectes clínics i terapèutics que culminen en assaigs clínics. La Unitat de Neuromuscular de l'Hospital Sant Joan de Déu és centre de referència nacional (CSUR) per a malalties neuromusculars pediàtriques i europeu (European Reference Network, EURO-NMD) i pertany a la xarxa internacional Treat-NMD. Alguns dels membres del nostre grup estan adscrits a la Unitat U703 del CIBERER, i forma part del grup consolidat de Recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 1308) a Neurociències i Metabolisme pediàtric.

Centre de Recerca d'Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya. La investigació del Laboratori d'Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) està centrada en l'anàlisi del moviment humà i el desenvolupament de tecnologia per a la rehabilitació motora. Aquesta investigació es pot aplicar a diferents sectors com la clínica, l'ergonomia del treball o l'esport. La principal activitat del grup se centra en la seva aplicació a la clínica per millorar la rehabilitació de pacients amb trastorns neuromusculars, tant en poblacions adultes com pediàtriques. Alguns dels temes abordats són el desenvolupament d'exoesquelets robòtics per a rehabilitació, l'anàlisi del moviment humà utilitzant sistemes portàtils, i la predicció computacional del moviment mitjançant models neuromusculoesquelètics. El grup forma part de la xarxa nacional d'excel·lència FUSION i és grup consolidat de la Generalitat de Catalunya des del 2017, actualment 2021 SGR 01052.

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial del CSIC. La investigació del grup de Percepció i Manipulació Robotitzada està centrada a millorar les capacitats de percepció, aprenentatge i planificació dels robots per aconseguir majors graus d'autonomia i facilitat dus durant les tasques de manipulació quotidiana, preferentment en entorns assistencials. Alguns temes abordats són la interpretació de la informació perceptiva proporcionada per sensors visuals, tàctils, de profunditat i de moviment; la construcció de models d'objectes 3D, especialment deformables; la selecció i la planificació d'accions, l'ensenyament per demostració i l'aprenentatge per reforçament. És grup consolidat de la Generalitat de Catalunya ininterrompudament des del 1997, actualment 2021 SGR 00514.