Alicia Casals Gelpi

Jefe de Grupo Senior

La investigadora Alícia Casals Gelpí és enginyera industrial per la Universitat Politècnica Catalunya  (1978) i va obtenir el seu títol de Doctora en Visió per Computador per la UPC el 1983.

Entre 2009 i 2015 ha estat cap del Grup de Robòtica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya desenvolupant projectes en robòtica aplicada a la rehabilitació i a la cirurgia.  

Des de 1991 és catedràtica de la UPC. Ha estat membre impulsora de la European Robotics Network i membre del seu equip de govern (2001-2008). El 2004 crea el IEEE Spanish Robotics Chapter, que dirigeix els dos primers anys. De 2008-2009 va ser vicepresidenta de la IEEE Robotics and Automation Society  i de 2017-2018 Presidenta del Technical Committee on Biorobotics de la IEEE Engineering in Medicina and Biology Society. Des de 2018 Presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans.

De la recerca s'han creat dues empreses de les quals n'és membre fundadora, RobSurgicalSystems SL. Des del 2012 és membre del Consell d'Administració, i Surgitrainer SL. 2016.

Des del 2016 es cap del grup de Robòtica i Visió del CREB-UPC, liderant la recerca en robòtica aplicada a l'assistència, la rehabilitació i la cirurgia.

Notícies

Més notícies