Explorant el paper del greix ectòpic en el Síndrome d'Ovari Poliquístic en adolescents

Una nova publicació de la Dra. Lourdes Ibáñez se centra en el tractament de la Síndrome d'Ovari Poliquístic (SOP) en adolescents focalitzant-se en el greix ectòpic, com a possible causa de la malaltia.

Fa vint-i-cinc anys, la Síndrome d'Ovari Poliquístic (SOP) adolescent va caure en una zona grisa entre múltiples especialitats mèdiques com pediatria, ginecologia, endocrinologia i dermatologia. Tanmateix, durant les últimes dècades, l'interès científic creixent ha portat a una millor comprensió de la malaltia i les seves possibles causes.

En un article a Trends in Molecular Medicine, la Dra. Lourdes Ibáñez, coordinadora del projecte SPIOMET4HEALTH de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) · Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha compartit noves idees sobre els aspectes evolutius de la SOP en adolescents i ha proposat criteris de diagnòstic actualitzats i nous enfocaments de tractament.

"Durant molt de temps s'ha pensat que la SOP en adolescents era un trastorn ginecològic. Tanmateix, tenim noves evidències que suggereixen que la SOP té una causa endocrina reversible en resposta al greix ectòpic. Això vol dir que els desequilibris hormonals observats en la SOP són impulsats pel greix ectòpic, que és l'acumulació de greix en llocs atípics del cos, com el fetge, els músculs o el pàncrees. Per tant, segons els nostres estudis, la SOP es podria revertir tractant-lo d'arrel." Comenta la Dra. Ibáñez, coordinadora del grup de recerca Endocrinologia metabòlica de l'IRSJD. "Una manera senzilla de detectar el greix ectòpic és verificar si hi ha hagut una desviació del percentil d'alçada i pes en néixer i l'índex de massa corporal (IMC) en l'adolescència."

L'article suggereix que abordar la SOP dels adolescents i els seus antecedents és fonamental, tant per millorar la salut preconcepcional, reduir les complicacions durant l'embaràs, i també per reduir la prevalença de la SOP en adults i les seves condicions associades, com ara la diabetis tipus 2, la malaltia del fetge gras, la depressió, etc.

La Síndrome de l'Ovari Poliquístic s'inicia abans de la menarquia

Fins ara, s'ha considerat que la síndrome d'ovari poliquístic (SOP) a l'adolescència s'inicia després de la primera menstruació (menarquia). Però el coneixement actual ens indica que hem de revisar els primers anys de vida per entendre millor la SOP en les adolescents.

Durant aquests primers anys s'ha vist que es van produir nivells relativament alts de l'hormona luteïnitzant circulant (LH), l'hormona estimulant de la tiroide (TSH), el T3 lliure, la testosterona, el sulfat de dehidroepiandrosterona (DHEAS) i/o la insulina en dejú. Aquesta producció anòmala pot ser causa com a resposta adaptativa al greix ectòpic i va ser tenir com a conseqüència l'acceleració del creixement, la maduració en les adolescents; i un inici precoç de la pubertat.

"Tot i això, la definició de la SOP en adolescents continua sent un tema de debat. Per aquest motiu proposem fusionar les últimes definicions de la SOP en adolescents en un únic conjunt de criteris diagnòstics. En l'actualitat, el focus del tractament del SOP a l'adolescència se centra en l'alleujament dels símptomes, com l'acne, l'augment de pèl corporal o la desregulació de la menstruació. Tanmateix, ara disposem d'evidència que suggereix que el tractament hauria de considerar també els efectes sobre el greix ectòpic i, en última instància, hauria de tenir en compte la salut abans de la concepció. Ara mateix el nostre centre lidera l'assaig clínic SPIOMET4HEALTH que incideix en l'origen d'aquest trastorn." Conclou la Dra. Lourdes Ibáñez. 

L'assaig clínic, anomenat SPIOMET4HEALTH, i classificat com de fase II, s'està duent a terme a Espanya (Barcelona i Girona), Itàlia, Dinamarca, Turquia, Àustria i Noruega. Consisteix a avaluar un tractament per a adolescents i dones joves afectes de la Síndrome de l'Ovari Poliquístic que abordi d'arrel la causa de la síndrome. Es tracta d'un comprimit diari, que és una combinació a dosis baixes de tres fàrmacs que porten dues o més dècades al mercat (espironolactona, pioglitazona i metformina), que, juntament amb un estil de vida saludable, podria normalitzar les hormones i l'ovulació, i revertir així les alteracions associades a la SOP.

INFORMA'T SOBRE COM PARTICIPAR

Article de referència

Ibáñez L, de Zegher F. Adolescent PCOS: a postpubertal central obesity syndrome. Trends Mol Med. 2023 May;29(5):354-363. doi: 10.1016/j.molmed.2023.02.006. Epub 2023 Mar 22. PMID: 36964058.

Durant molt de temps s'ha pensat que la SOP adolescent és un trastorn ginecològic. Tanmateix, l'evidència emergent suggereix que efectivament és un mode endocrí reversible en resposta al greix ectòpic.

Vols compartir aquesta notícia?