Una mutació en el gen DOCK11 explica un trastorn rar en la regulació del sistema immunitari

Investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Hospital Sant Joan de Déu Barcelona participen en un estudi internacional, publicat en la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine, en què es descriu per primer cop una nova malaltia del sistema immunitari causada per una mutació del gen DOCK11.

L’estudi, de recerca bàsica liderat per l'Institut de Recerca del Càncer Infantil St. Anna, el Centre de Recerca de Medicina Molecular de l'Acadèmia Austríaca de Ciències i la Universitat Mèdica de Viena, ha permès descriure per primer cop una nova malaltia rara relaciona amb una mutació al gen DOCK11. El projecte ha comptat amb la participació d’un equip d’investigadors del grup “Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP) de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i investigadors de l’Hospital Virgen del Rocío · IBIS.

Aquesta nova malaltia es deu a les anomalies que el defecte en el gen DOCK11 produeix al citoesquelet, l'estructura interna de les cèl·lules que els confereix la seva forma i la seva capacitat de moviment. Es manifesta clínicament per inflamació persistent, alteració en la formació de les cèl·lules sanguínies i alteració en la regulació del sistema immunitari.

La seqüenciació de l’ADN d’un pacient, clau per descriure la malaltia

La seqüenciació genètica d’un pacient atès a l’Hospital Virgen del Rocío, i posteriorment de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, va revelar una mutació al gen DOCK11, un gen que no s'havia associat prèviament amb cap malaltia humana i que està involucrat en la regulació de diferents funcions cel·lulars.

Estudis previs havien demostrat la importància de la proteïna que produeix aquest gen per al desenvolupament de les cèl·lules B en models de ratolí. L’equip investigador ha demostrat ara que, fins a cert punt, les cèl·lules B tampoc no es desenvolupen adequadament en humans amb deficiència de DOCK11, i alhora, altres cèl·lules immunològiques anomenades limfòcits T estan sobreactivades, cosa que explica l'estat d'inflamació persistent.

"Aquesta inflamació constant pot ocasionar l'aglomeració de proteïna amiloide en els teixits, produint amiloïdosi", afegeix la Dra. Laia Alsina, coordinadora del grup de recerca “Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP)” de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

El trasplantament de cèl·lules hematopoètiques com a possible tractament

Tot i que encara no es coneixen tots els detalls de la funció de DOCK11, l’equip investigador sospita que el trasplantament de cèl·lules mare formadores de sang o hematopoètiques podria ser una opció terapèutica. També és concebible que la deficiència de DOCK11 es pugui tractar mitjançant teràpia gènica.

"Tot i això, aquestes dues opcions encara s'han d’estudiar amb molt més detall. Ara per ara, el més important és la descripció d’aquesta nova malaltia, això amplia l’espectre del coneixement i pot permetre el diagnòstic en pacients amb malalties inflamatòries la causa de les quals és desconeguda" explica el Dr. Jordi Antón, cap del Servei de Reumatologia Pediàtrica de Sant Joan de Déu, coordinador del grup de recerca “Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP)” de l’IRSJD.

"Per als pacients amb malalties no diagnosticades és molt important que l’atenció la realitzin professionals altament especialitzats i comptar amb el suport i l’ajuda de centres de referència com és el cas de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i de l’Hospital Virgen del Rocío és rellevant en aquests pacients, sobretot en el context de les malalties minoritàries". Conclou el Dr. Joan Calzada, investigador de l’IRSJD.

Gràcies a aquest treball col·laboratiu ara serà possible identificar altres pacients amb aquesta rara malaltia i aconseguir millorar el diagnòstic i, conseqüentment, el tractament per tal d'evitar que la progressió de la malaltia acabi generant seqüeles massa greus.

Article científic de referència

Block J, Rashkova C, Castanon I, Zoghi S, Platon J, Ardy RC, Fujiwara M, Chaves B, Schoppmeyer R, van der Made CI, Jimenez Heredia R, Harms FL, Alavi S, Alsina L, Sanchez Moreno P, Ávila Polo R, Cabrera-Pérez R, Kostel Bal S, Pfajfer L, Ransmayr B, Mautner AK, Kondo R, Tinnacher A, Caldera M, Schuster M, Domínguez Conde C, Platzer R, Salzer E, Boyer T, Brunner HG, Nooitgedagt-Frons JE, Iglesias E, Deyà-Martinez A, Camacho-Lovillo M, Menche J, Bock C, Huppa JB, Pickl WF, Distel M, Yoder JA, Traver D, Engelhardt KR, Linden T, Kager L, Hannich JT, Hoischen A, Hambleton S, Illsinger S, Da Costa L, Kutsche K, Chavoshzadeh Z, van Buul JD, Antón J, Calzada-Hernández J, Neth O, Viaud J, Nishikimi A, Dupré L, Boztug K. Systemic Inflammation and Normocytic Anemia in DOCK11 Deficiency. N Engl J Med. 2023 Jun 21. doi: 10.1056/NEJMoa2210054. Epub ahead of print. PMID: 37342957.

Notícia completa

Es descriu una nova malaltia causada per la mutació del gen DOCK11. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

La malaltia produeix una alteració en la formació de l'esquelet cel·lular que condueix a un trastorn en la regulació del sistema immunitari que s'expressa des que l’infant és molt petit en forma d'inflamació persistent i trastorns hematològics, entre altres manifestacions greus.

Vols compartir aquesta notícia?