Sant Joan de Déu participa en la Xarxa SAMID-RICORS per a potenciar la recerca maternoinfantil

La Xarxa SAMID-RICORS, coordinada per l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, té com a objectiu fomentar la recerca en les dones gestants, els infants i els bebès. Mitjançant aquesta xarxa, es busca facilitar l'intercanvi d'informació científica, dades clíniques i mostres de pacients, amb la finalitat de promoure avanços en la pràctica clínica i superar les limitacions existents en aquests grups poblacionals.

La recerca en gestants, infants i bebès planteja desafiaments significatius a causa de les exigències de seguretat i els criteris rigorosos dels estudis. Això sovint dificulta l'obtenció de nous resultats basats en evidència científica sòlida, així com el desenvolupament de solucions que puguin millorar l'atenció mèdica en aquests grups; per aquest motiu és important comptar amb xarxes de col·laboració. 

Encara que aquestes xarxes de cooperació existeixen des de fa alguns anys, la nova xarxa SAMID-RICORS resulta d'un acord marc signat per 18 hospitals espanyols en el marc de la xarxa de Salut Matern Infantil i del Desenvolupament (SAMID) del programa de Xarxes de Recerca Cooperativa Orientades a Resultats en Salut (RICORS), coordinada per la Dra. Elisa Llurba, investigadora principal del Grup de Medicina Perinatal i de la Dona de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau i Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del mateix hospital, s'espera que impulsi significativament els avanços en aquesta àrea.

La xarxa compta amb la participació de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb la coordinació de la Dra. Lola Gómez-Roig, coordinadora del grup de recerca "Ambient i complicacions en l'embaràs" i cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia.

L’ambient fetal, una línia de treball de Sant Joan de Déu

L'exposició a determinants contaminants ambientals s'ha associat a diferents complicacions durant l'embaràs, com la restricció en el creixement fetal. Per aquest motiu, estudiar els efectes d'una àmplia gamma de factors de reg ambiental a nivell comunitari i individual i l'estil de vida durant l'embaràs pot ajudar a crear diferents intervencions sobre aquest col·lectiu, amb l'objectiu d'elaborar recomanacions polítiques i estratègies de prevenció en programes coordinats des de l'atenció primària i els hospitals.

"El nostre grup estudiarà quins són els efectes d'aquests contaminants durant el creixement fetal i la salut postnatal, i com afecten la prematuritat, el neurodesenvolupament, l'obesitat, els trastorns cardiovasculars, etc." Comenta la Dra. Gómez-Roig.

La xarxa RICORS-SAMID

El consorci maternoinfantil SAMID-RICORS, establert en 2008 i renovat en 2021 amb el suport de l'Institut de Salut Carles III, del Ministeri de Sanitat, està conformat per un total de 20 grups de recerca i 27 grups clínics associats de diversos centres sanitaris a Espanya. Això implica la participació de més de 300 investigadors, incloent-hi metges especialistes en neonatologia/pediatria i obstetrícia, pediatres d'atenció primària, biòlegs, antropòlegs, especialistes en salut mental perinatal, matrones, infermeres, infermeres d'atenció primària i UCIP, nutricionistes, educadors, dissenyadors gràfics, i professionals de l'educació física, entre altres. Aquests professionals col·laboren per a impulsar un pla integral i col·laboratiu que abasta hospitals i centres d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut de dones, mares i bebès.

Amb aquest nou acord marc, els centres que formen part de la xarxa SAMID-RICORS compartiran objectius i projectes de recerca, així com dades clíniques, imatges i mostres. Això permetrà la creació del banc d'informació més extens a Espanya i facilitarà la realització d'assajos clínics a gran escala i estudis basats en la innovació, com l'ús de big data i intel·ligència artificial. A més, contribuirà al lideratge en aquest camp a nivell europeu.

Notícia completa

Sant Pau impulsa un acord marc per a compartir dades, imatges i mostres entre una vintena d'hospitals espanyols i atenció primària per a potenciar la recerca maternoinfantil. Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Aquest nou acord permetrà compartir informació científica, dades clíniques i mostres de pacients per impulsar la investigació en dos grups que es consideren “orfes” i en què hi ha moltes limitacions per investigar: les gestants, els infants i els nadons.

Vols compartir aquesta notícia?