Del virus del refredat comú a la malaltia respiratòria greu en lactants

La població lactant, menors de 2 anys, és especialment vulnerable a les infeccions causades per rinovirus i enterovirus, responsables del refredat comú que cursa amb un quadre clínic lleu en la majoria de la població.

En els lactants i població infantil, les infeccions per aquests virus són responsables de la bronquiolitis i els broncoespasmes que poden causar ingressos hospitalaris, amb una incidència superior en nens lactants. Un de cada deu ingressos requereix atenció a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques. I els darrers anys s'ha vist incrementada la taxa d'ingressos en aquestes poblacions.

"Els rinovirus i els enterovirus són els virus que causen el refredat comú, banal a la majoria de nosaltres. Però no sabem per què hi ha infants que presenten una manifestació tan greu i altres no. Aquesta pregunta va ser la que el 2017 ens va impulsar a iniciar un estudi per buscar les possibles respostes." Comenta el Dr. Cristian Launes, co-investigador principal i membre del grup Malalties Infeccioses i Microbioma de l'IRSJD

El Dr. Cristian Launes i la Dra. Carmen Múñoz-Almagro, ambdós investigadors de l'IRSJD, juntament amb els Drs. Daniel Penela-Sánchez i Georgina Armero, van iniciar el 2017 un projecte amb l'objectiu de donar resposta a aquesta pregunta mitjançant l'anàlisi de variables demogràfiques, ambientals, epidemiològiques i microbiològiques, com l'estudi de les coinfeccions per altres virus respiratoris, i l'estudi de la microbiota nasofaríngia. Aquest projecte va rebre finançament a la convocatòria competitiva de l'Acció Estratègica en Salut (AES), convocada anualment per l'Institut de Salut Carles III.

L'impacte de la coinfecció viral en lactants

L'equip de l'IRSJD, juntament amb el grup de la Dra. Maria Cabrerizo de la Unitat d'Enterovirus del Centre Nacional de Microbiologia, van analitzar la coinfecció viral en nens hospitalitzats, és a dir, la detecció de més d'un virus alhora, per entendre si aquesta podia ser la causa dels quadres més greus.

"Els resultats publicats a la revista científica Viruses demostren que tant la infecció única de rinovirus o enterovirus com la seva coinfecció amb el virus respiratori sincital estaven presents en els infants amb simptomatologia greu. Per tant, no calia la presència de coinfeccions amb virus altament patògens perquè un infant pugui presentar una malaltia greu, i fins i tot, en alguns casos, la coinfecció per més de dos virus podia ser un factor protector, encara que siguin altament patògens quan infecten de manera aïllada." Comenta l’equip investigador.

A l'estudi, també, es va realitzar un tipatge genètic dels rinovirus, per poder distingir-los millor dels enterovirus, ja que tots dos són virus molt similars i molt difícils de diferenciar en les proves de laboratori habituals o en el desenvolupament del quadre clínic.

"Aquest projecte ens permet conèixer i entendre millor les diferents variables que condicionen que una infecció per rinovirus cursi amb un quadre més lleu o més greu. Aquests resultats ens permetran establir millor el pronòstic dels pacients i poder identificar possibles dianes terapèutiques per desenvolupar tractaments més específics. A més, també estem estudiant quin paper pot jugar la microbiota nasofaríngia en la gravetat d'aquestes infeccions"· Conclou l'equip investigador.

Article de referència

Penela-Sánchez D, González-de-Audicana J, Armero G, Henares D, Esteva C, de-Sevilla MF, Ricart S, Jordan I, Brotons P, Cabrerizo M, Muñoz-Almagro C, Launes C. Lower Respiratory Tract Infection and Genus Enterovirus in Children Requiring Intensive Care: Clinical Manifestations and Impact of Viral Co-Infections. Viruses. 2021 Oct 14;13(10):2059. doi: 10.3390/v13102059. PMID: 34696489; PMCID: PMC8541154.

El Dr. Cristian Launes i la Dra. Carmen Múñoz, ambdós investigadors de l'IRSJD, juntament amb els Drs. Daniel Penela-Sánchez i Georgina Armero, van iniciar el 2017 un projecte per entendre la gravetat de la infecció per rinovirus i enterovirus en població infantil.

Vols compartir aquesta notícia?