Descobreixen un dels factors claus que determina els casos més greus de la COVID-19

Un estudi liderat per les Dres. Laia Alsina i Iolanda Jordan de l'IRSJD evidencia un dels factors que prediu la severitat de la COVID-19: una alteració de la primera resposta immune a la infecció per SARS-CoV-2, en unes molècules claus en la resposta anti-infecciosa. L'estudi ha estat publicat en accés obert a la revista iScience.

Des de l'any 2020, la comunitat científica s'esforça per esbrinar per què les manifestacions clíniques de la COVID-19 varien tant: des de casos asimptomàtic a greus. A més, mentre que en adults, els símptomes poden ser molt variats; en infants sembla que la malaltia no sigui tan severa, degut a certes propietats immunitàries d'aquests.

Diversos estudis apunten que una de les raons per les quals hi ha manifestacions clíniques tan diferents en la COVID-19 i també un dels factors involucrats en el curs crític de la malaltia està relacionat amb l'interferó. Una proteïna de senyalització essencial en la defensa contra les infeccions víriques. Aquesta proteïna la produeixen les cèl·lules del sistema immunitari i es considera un dels primers elements més efectius de resposta antiviral.

La relació entre l'interferó i la sobre-producció de citocines

Quan la cèl·lula està infectada per un virus, secreta interferons, generant una activació en les defenses antivirals en les cèl·lules properes: limiten la propagació del virus, modulen la resposta immunitària innata i activen el sistema immunitari adaptatiu. De fet, l'interferó és un tipus de citocina, petites proteïnes crucials per controlar el creixement i activitat d'altres cèl·lules del sistema immunitari. Aquest tipus de resposta immune és encara més important a l'hora de controlar el virus SARS-CoV-2, ja que s'ha demostrat que la infecció causa una desregulació de la resposta de l'interferó.

Sembla ser que un dels factors que provoca el curs clínic greu de la COVID-19 és una resposta de l'interferó mínima o retarda, que condueix a una resposta antiviral ineficient en les fases inicials de la infecció i a una sobre-producció de citocines i un estat hiperinflamatori. Per això, en aquest estudi, han comparat la resposta de l'interferó i altres citocines en més de 80 pacients, tant en adults com en infants, amb diferents graus de severitat de COVID-19. L'objectiu: determinar patrons de citocines que ajudin a fer un cribratge dels pacients i poder personalitzar els tractaments en un futur.

La resposta de l'interferó, essencial per determinar la gravetat de la COVID-19

Els resultats de l'estudi confirmen que els pacients amb COVID-19 greu tenen alts nivells de citocines a causa d'aquesta resposta antiviral desregulada de l'interferó. A més, l'equip investigador va seleccionar dos gens, un d'ells associat amb l'expressió de l'interferó i va comprovar que nivells baixos del gen CIITA i alts nivells del gen SOCS1 eren indicatius dels casos més greus de COVID-19, tant en infants com en adults.

"La principal troballa d'aquest estudi és que la resposta de l'interferó és diferent depenent de la gravetat de la malaltia. Per tant, la anàlisis d'algunes citocines derivades del patró d'expressió dels gens seleccionats podria resultar útil com a futur biomarcador a l'hora de seleccionar la població amb més risc de COVID-19 greu" comenta la Dra. Laia Alsina, cap de grup en l'Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP).

"A més, demostra que els nivells de citocines circulants estan molt correlacionades amb l'expressió dels gens que produeixen l'interferó, i això pot ser molt útil per definir noves dianes terapèutiques a un nivell fisiopatològic de la malaltia" afegeix la Dra. Iolanda Jordan, investigadora del grup Disfunció immunològica i respiratòria en el nen crític.

Val a dir que aquests resultats són preliminars i han de confirmar-se en estudis addicionals amb mostres més grans de pacients, però mentrestant els gens de l'interferó es podrien tenir en compte a l'hora de buscar dianes terapèutiques contra la COVID-19. 

L'estudi s'emmarca dins de la plataforma Kids Corona, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona iniciada el 2020.

Font d'informació

M.Girona-Alarcon, G.Argüello, A.Esteve-Sole et al, Low levels of CIITA and high levels of SOCS1 predict COVID-19 disease severity in children and adultsiScience, 2022, Jan;25(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103595

"La principal troballa d'aquest estudi és que la resposta de l'interferó és diferent depenent de la gravetat de la malaltia"

Vols compartir aquesta notícia?