Mesurar anticossos en saliva representa una estratègia útil i senzilla per a detectar infeccions per SARS-CoV-2

Un estudi, publicat a la revista BMC Medicine, liderat per personal investigador de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Institut de Salut Global (ISGlobal), demostra que mesurar anticossos en saliva representa una estratègia eficaç per detectar infeccions per SARS-COV2.

Determinar tant la susceptibilitat de la població infantil a infectar-se per SARS-CoV-2 com la seva capacitat d'infectar altres persones ha estat una de les qüestions més urgents durant aquesta pandèmia. Un dels obstacles per contestar aquesta pregunta és que la majoria d'infeccions en aquesta població són lleus o asimptomàtiques i, per tant, poden passar desapercebudes.

Per establir si un individu ha estat exposat al SARS-CoV-2 en el passat, cal buscar anticossos específics del virus a la sang. Mesurar la prevalença d'anticossos al llarg del temps en una cohort infantil pot proporcionar informació epidemiològica valuosa. Tot i així, per fer aquest tipus d'estudis en població pediàtrica calen tècniques sensibles (capaces de detectar nivells baixos d'anticossos) i poc invasives (per poder-les realitzar amb certa freqüència). Aconseguir aquests objectius facilitaria la vigilància epidemiològica en entorns escolars.

La saliva és una mostra fàcil d'obtenir i per tant,  una tècnica poc invasiva. Per aquest motiu, en aquest estudi, realitzat a través de la plataforma Kids Corona, l'equip liderat per Iolanda Jordán, investigadora de l'IRSJD, i Carlota Dobaño, d'ISGlobalva emprar saliva, en lloc de sang, per mesurar anticossos davant del virus en uns 1.500 nens i nenes, i unes 400 persones adultes, que el 2020 van participar en campaments d'estiu de diferents centres de Barcelona. Es van analitzar dues mostres de saliva per cada participant, a l'inici i al final de l'estada al casal, i es van mesurar diferents tipus d'anticossos (IgG, IgA i IgM) davant de diversos antígens virals.

Els resultats de l'estudi

Els resultats indiquen que el 3,2 % de les persones participants van desenvolupar anticossos entre les dues preses de mostra, cosa que reflecteix noves infeccions. Es tracta d'una xifra sis vegades més gran que la taxa d'infecció estimada per les proves de PCR realitzades cada setmana.

"S'ha vist que alguns menors poden ser positius per a anticossos tot i ser negatius per PCR, i això suggereix que la població infantil és capaç de generar una resposta immunitària que evita que la infecció s'estableixi", explica Dobaño, investigadora de l'ISGlobal i primera autora de l'estudi. També pot ser perquè els individus asimptomàtics tenen càrregues virals més baixes, o que eliminen el virus més ràpidament.

Tanmateix, l'anàlisi mostra que el percentatge de noves infeccions va ser més gran a la població adulta (2,94 %) que a la infantil (1,3 %), el que suggereix diferències en la dinàmica d'infecció i transmissió viral. Finalment, contràriament al que s'ha vist en sang, les persones asimptomàtiques tenien nivells més elevats d'anticossos anti-Spike en saliva, la qual cosa fa pensar en un paper protector d'aquests anticossos en mucoses respiratòries. Aquest anàlisi suggereix que els anticossos anti-Spike en saliva podrien servir per mesurar la immunitat protectora generada després de la vacunació, particularment en el cas de vacunes intranasals.

"Ja havíem demostrat en altres estudis del Kids Corona que la saliva és una mostra útil per a detectar la presència del virus per PCR. Amb aquest estudi, demostrem que també representa una manera eficaç i molt més amable per mesurar anticossos, per la qual cosa esdevé la mostra ideal en pediatria, en lloc del molest frotis nasofaringi", comenta Iolanda Jordán, investigadora del grup en Disfunció immunològica i respiratòria en el nen crític i pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu.

"A més, els estudis amb saliva són més fàcils de realitzar i no requereixen personal especialitzat per a la seva col·lecta", assenyala Juan José García, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, coordinador dels estudis Kids Corona i investigador del grup Malalties infeccioses i microbioma.

Per això, aquesta estratègia podria ser molt útil per mesurar la incidència de casos en entorns escolars i guiar la presa de decisions sobre quines mesures cal adoptar.

Article de referència

Dobaño C, Alonso S, Sevilla MF de, Vidal M, Jiménez A, Tomas GP, et al. Antibody conversion rates to SARS-CoV-2 in saliva from children attending summer schools in Barcelona, Spain. BMC Medicine. 2021; 19(1):309.

Font d'informació

Mesurar anticossos en saliva representa una estratègia útil i senzilla per a detectar infeccions per SARS-CoV-2. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

"Els estudis amb saliva són més fàcils de realitzar i no requereixen personal especialitzat per a la seva col·lecta"

Vols compartir aquesta notícia?