Una proteïna obre una nova perspectiva per al futur de les teràpies en trastorn bipolar

Alteracions en una proteïna del cervell que regula els gens d'expressió poden jugar un paper important en l'origen del trastorn bipolar, segons un estudi publicat a la revista científica Bipolar Disorders.

El trastorn bipolar és una malaltia greu que comporta en la majoria dels casos a alternar fases d'eufòria i fases depressives i que en moltes ocasions resulta una malaltia incapacitant per a la persona que el pateix. La Dra Belén Ramos que dirigeix ​​el laboratori de psiquiatria molecular del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, juntament amb el seu equip, ha liderat aquesta investigació en col·laboració amb la Prof Grace Gill de la Tufts University School of Medicine de Boston.

En termes científics, aquesta investigació mostra per primera vegada que l'alteració de la proteïna SP4 en zones concretes del cervell pot participar en l'aparició dels símptomes d'aquesta patologia i descobreix que el liti, una substància reguladora de l'ànim i molt utilitzada en trastorn bipolar , augmenta els nivells de SP4 en neurones de rosegadors amb el que s'apunta a una nova estratègia rellevant en la millora del tractament farmacològic d'aquesta malaltia greu.

Per dur a terme aquest estudi s'han analitzat els nivells proteics de SP4 en mostres de cervell post mortem de subjectes bipolars i de controls, i s'ha trobat que els nivells de la proteïna SP4 en el còrtex prefrontal del cervell i en el cerebel són més baixos en pacients amb trastorn bipolar que en subjectes controls que no tenen aquesta malaltia. L'estudi s'ha centrat en aquestes regions del cervell pel fet que estudis d'imatges del cervell suggereixen que el trastorn bipolar està associat a alternances en aquestes zones. A més, els nivells proteics de SP4 en neurones canvien en resposta a l'activitat neuronal indicant que aquest factor és important per a la resposta normal de les neurones. D'altra banda, en un treball previ, aquests investigadors han identificat el paper essencial de SP4 en la formació i estructura de les cèl · lules nervioses durant el desenvolupament neuronal. En conjunt, aquestes evidències suggereixen que una reducció dels nivells d'aquesta proteïna podria contribuir a patrons alterats de les cèl · lules nervioses en el cervell.

A la fotografia hi ha els membres del Grup de recerca de la Fundació, en Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus, al que pertanyen els autors de l'estudi.

L'estudi s'ha publicat aquí:

Pinacho R, Villamazo N, Lalonde J, Haro JM, Meana J, Gill G, Ramos B. The transcription factor SP4 is reduced in postmortem cerebellum of bipolar disorder subjects: control by depolarization and lithium. Bipolar Disord. 2011 13 (5-6): 474-485.

 

Vols compartir aquesta notícia?