#SeminarIRSJD · Impacte emocional i de la conducta de la pandèmia COVID19 en població infanto-juvenil

Online

15:30h

  • Ester Via · Investigadora del grup Investigació en Salut Mental Infanto-Juvenil i psiquiatre adjunta de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
  • Xavier Estrada · psiquiatre adjunt de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Es presentaran els resultats d'una enquesta online que es va posar en marxa a inicis de maig del 2020 per avaluar l'impacte emocional i de la conducta en nens/es i adolescents en relació amb la situació de la pandèmia per COVID19. L'enquesta va ser contestada per 1,519 progenitors o cuidadors d'infants i adolescents entre 4 i 18 anys amb una aproximació longitudinal, entre inicis de maig del 2020 i febrer 2021. Sabem que els estressors de diversa índole es relacionen amb l'aparició de problemes de salut mental, especialment en poblacions vulnerables. El confinament va ser un potencial estressor, tot i que n'hi ha hagut molts d'altres. Es presentaran només els resultats de la primera avaluació, post-confinament, i els resultats prelimimars del seguiment longitudinal.

Seminari exclusiu per personal de la institució. Si desitges obtenir l'enllaç de connexió contacta amb comunicaciofsjd(ELIMINAR)@fsjd.org

Vols compartir aquesta notícia?