#SeminarIRSJD · Similarities and differences between the immunopathogenesis of COVID-19-related pediatric inflammatory multisystem syndrome and Kawasaki disease

Online

15:30h

Dintre de la plataforma Kids Corona, i responent a l'aparició de casos pediàtrics greus amb síndrome multiinflamatori (MIS-C per les sigles en anglès) relacionats amb la pandèmia per SARS-CoV-2, s'ha dut a terme un estudi de recerca que ha permès identificar un subgrup de pacients amb MIS-C amb un perfil inflamatori i clínic diferencial. Aquesta troballa és important per a poder definir millors protocols de tractament per a aquests pacients. Aquesta recerca ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració entre els diferents serveis de l'Hospital Sant Joan de Déu i la col·laboració dels companys de l'Hospital Clínic de Barcelona, i els seus resultats s'han publicat al Journal of Clinical Investigation. Esteve-Solé A, Antón J et al, Similarities and differences between the immunopathogenesis of COVID-19-related pediatric inflammatory multisystem syndrome and Kawasaki disease. JCI, 2021 (DOI: DOI: 10.1172/JCI144554)

Seminari exclusiu per personal de la institució. Si desitges obtenir l'enllaç de connexió contacta amb comunicaciofsjd(ELIMINAR)@fsjd.org

Vols compartir aquesta notícia?