Vanessa Andrino Estrecha

Ayudante de investigación

Vanessa Andrino Estrecha es va graduar amb el Títol Universitari Oficial de Diplomada en Infermeria el 1999. També ha realitzat :

  • Postgrau  en Perfeccionament  en Infermeria Infantil en  2000.
  • Máster en Cures d'Infermeria a nens i adolescents en 2008.
  • Nivell 2 (grau) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) en  2015.
  •  Títol Oficial d´Infermeria Especialista en Infermería Pediàtrica en 2016.

Durant  la seva vida professional també ha anat realitzant cursos d´especialització  en àrees de la Unitat de Cures Intensives pediàtriques  com: Ventilació no invasiva pediàtrica i neonatal; cures del nen crític, rehabilitació pediàtrica, neurocirugia pediàtrica, hemodiafiltració, RCP pediàtrica i neonatal, ECMO pediàtrica i neonatal, trauma pediàtric, seguretat en accessos vasculars i mesures d´aïllament, oxígenoteràpia i teràpia inhalatòria, cures d´infermeria al pacient neurocrític, maneig integral del pacient crític pediàtric, treball en equip en l´atenció al pacient greu. També té un curs d´instructors en simulació pediàtrica. Col·locació de vies mitjançant ecoguiada.

Pel que fa la docència: Pràctiques d´estudiants de grau d´infermería, màster, post-graus... També en Ventilació no invasiva y procediments específics de la unitat.

També és col·laboradora en l'actualització de protocols de l´Hospital Sant Joan de Déu. I co-autora del pòster: "Mejorando la pràctica clínica: Formación en ventilación mecànica no invasiva pediàtrica en la formación postgraduada de enfermería" i co-autora de la creació del "Protocolo de Destete en Ventilación no invasiva guiado por Enfermería".