Adrià Bermudo Gallaguet

Investigador pre-doc

Grupo de investigación

Neuropsicología