Serveis cientificotècnics

Processament i Anàlisi Molecular de Mostres Biològiques

Tubs d'assaig del Servei de processament i anàlisi molecular de mostres biològiques

El servei de suport Cientificotècnic de processament i anàlisi molecular de mostres biològiques ofereix suport a les següents tasques:

Disseny i suport a projectes de recerca amb mostres biològiques:

 • Suport en el disseny de projectes d'investigació amb mostres biològiques.
 • Suport tècnic i logístic al desenvolupament de projectes d'investigació o assajos clínics.

Processament de mostres biològiques:

 • Aïllament de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica per a extracció de proteïna o ARN.
 • Aïllament i alíquotes de plasma o sèrum.
 • Alíquotes de sang total.
 • Extracció de proteïna (cèl·lules mononuclears de sang perifèrica i teixit).
 • Extracció d'ARN (cèl·lules mononuclears de sang perifèrica i teixit).
 • Extracció d'ADN genòmic (sang perifèrica i teixit).
 • Quantificació de proteïna.
 • Quantificació i control de qualitat d'ADN i ARN.

Anàlisi molecular de mostres biològiques:

 • Anàlisi de mostres per immunoblot.
 • Anàlisi de mostres per RT-qPCR.
 • Processament i anàlisi dels resultats moleculars.
 • Creació de bases de dades i introducció de variables.

Tarifes

Tarifes 2023

Contacte

Dra. Belén Ramos
Coordinadora Laboratori de Psiquiatria Molecular
Tel. 936 009 452
belen.ramos(ELIMINAR)@sjd.es

Horari

Dilluns a divendres de 9h a 14h.