Clara Isabel Giménez Roca

Clara Isabel Giménez Roca

Ayudante de investigación

La investigadora Clara Giménez Roca es va graduar en Medicina el 2009 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el seu títol en Pediatria i les seves àrees específiques el 2014, després de realitzar la residència per oposició MIR al servei de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu. El 2016 va obtenir el màster de reumatologia pediàtrica per la Universitat de Barcelona, després de rebre la formació durant dos anys a la unitat de reumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Des de la finalització del màster i fins al moment actual, lidera una línia de recerca en esclerodèrmia a la unitat de reumatologia. Realitza una consulta monogràfica un dia a la setmana on valora i segueix pacients amb sospita i diagnòstic d'esclerodèrmia localitzada i sistèmica. Complementa la recerca amb la pediatria d'atenció primària.

Ha realitzat dues comunicacions orals sobre l'esclerodèrmia localitzada, una al congrés nacional de reumatologia pediàtrica i l'altra a una reunió multidisciplinària de reumatologia pediàtrica. Així mateix, ha participat en l'actualització del protocol d'esclerodèrmia localitzada de l'associació espanyola de pediatria.

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Estudio multicéntrico IPSOMAREIN (Estudi sobre l'Impacte Psicològic i SOcial de les MAlalties REumàtiques a la INfància)
Investigador/a principal
Clara Isabel Giménez Roca
Entitat/es finançadora/es:
Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE)
Codi
PCP00169
Data de inici-fi:
2016 - 2019
Més projectes