Gonçalo Martins Da Costa Pereira Rodrigues

Gestión

Grup de recerca

Sarcomes i Histiocitosis

Projectes

Nom del projecte:
Model sostenible de dinamització internacional dels grups de l'IRSJD - DYNAMICS
Investigador/a principal
Roser Arnalte Olloquequi
Entitat/es finançadora/es:
Generalitat de Catalunya
Codi
SLT028/23/000293
Data de inici-fi:
2023 - 2025
Nom del projecte:
Subvenció per a la incorporació de personal de suport als grups de recerca, corresponent als anys 2023-2025
Investigador/a principal
Jaume Mora Graupera
Entitat/es finançadora/es:
Generalitat de Catalunya
Codi
SLT028/23/000308
Data de inici-fi:
2023 - 2025
Nom del projecte:
Impulsar el posicionamiento, la participación y el liderazgo de la FSJD en sus áreas estratégicas en 2023-2024
Investigador/a principal
Roser Arnalte Olloquequi
Entitat/es finançadora/es:
Ministerio De Ciencia E Innovacion
Codi
GPE2022-001118
Data de inici-fi:
2023 - 2024
Més projectes