Carles Mas Moruno

Investigador

El Dr. Carles Mas Moruno és doctor en Química per la Universitat de Barcelona des del 2009.

Va ser investigador visitant a Harvard Medical School Boston, EUA, l'any 2007. Després de doctorar-se va realitzar una estada de recerca postdoctoral a la Technische Universität München (TUM), a Munich, Alemanya, entre 2009 i 2011, durant la qual també va exercir de Project Team Leader de la International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE) de la mateixa universitat.

És Investigador Ramón y Cajal i professor del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La seva recerca se centra en la biofuncionalització de superfícies per a desenvolupar biomaterials multifuncionals per aplicacions en medicina regenerativa. Els seus interessos aborden tres línies de recerca principals: La producció de superfícies adhesives i antibacterianes combinant senyals topogràfics i químics, el desenvolupament de noves metodologies i recobriments multifuncionals i el disseny i la síntesi de peptidomimetics d'unió a integrines i factors de creixement per tal d'estudiar la senyalització entre aquests dos receptors i desenvolupar materials osteogènics.

En l'actualitat és Investigador Principal de dos projectes: "Biomimetic multifunctional surfaces: a novel biomolecular strategy to direct cell function in regenerative therapies (MIMESIS)" (MAT2017-83905-R) i "Novel chemical coatings in surface science: towards multifunctional biomaterials for regenerative medicine" (RYC-2015-18566).

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades