Silvia Ciprés Roig

Silvia Ciprés Roig

Investigador

Grup de recerca

Investigació en infermeria

Últimes publicacions

  • Navarro-Vilarrubi S, Ciprés-Roig S, Claramonte-Fuster MA, Toro-Pérez D and Valsells O Unidad de Cuidados Paliativos pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu Revista Española de Pediatría . 73(5): 320-322.
Més publicacions