Maria Isabel Núñez Peña

Maria Isabel Núñez Peña

Investigador

Grup de recerca

Neurociència cognitiva

Línia de recerca:

Cognició numèrica i ansietat a les matemàtiques

La investigadora Maria Isabel Núñez Peña es va llicenciar en Psicologia en 1991 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el seu títol de Doctora en Psicologia per aquesta mateixa universitat el 2001.

Es va incorporar a la UB com a professora associada a 1994 i des de l'any 2007 va ocupar el lloc de professora agregada i des de 2019 és catedrática de Dissenys de Recerca al Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa.

Actualment lidera la línia de recerca en Cognició Numèrica i Ansietat a les Matemàtiques, on estudia els mecanismes cognitius implicats en el processament de la informació numèrica i els dèficits que tenen les persones amb ansietat a les matemàtiques en aquests mecanismes.

Ha estat la investigadora principal en tres projectes d'investigació finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i pel Ministeri de Ciència i Innovació, a més de participar en altres 14 projectes finançats. Com a fruit d'aquests projectes ha publicat 26 articles en revistes indexades a JCR.

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades