Anna Alonso Saladrigues

Investigador pre-doc

Anna Alonso Saladrigues és hematòloga pediatra. Va fer la residència de Pediatria i el Màster d'Hematologia Pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu. Actualment realitza una tasca assistencial com a metgessa adjunta al servei d'Hematologia Oncologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), principalment a l'àrea d'Hospital de Dia d'hematologia oncològica i no-oncològica i a l'àrea d'hospitalització.

Des de fa dos anys, dins de la tasca assistència que realitza com a membre de la Unitat de Recerca Clínica de la Fundació Sant Joan de Déu (FSJD), ha col·laborat en l'assistència dels pacients inclosos en diversos assajos clínics de teràpia cel·lular amb limfòcits T CAR-19.

També col·labora en la formació de residents de pediatria, màsters en hematologia pediàtrica i fellows d'oncologia.

Pel que fa a la col·laboració en avanços terapèutics, és la investigadora principal a l'HSJD d'un assaig clínic i participa com a subinvestigadora en diversos assajos clínics de l'àmbit de l'hematologia pediàtrica (oncològica i no oncològica) i teràpies avançades. 

Ha complementat la seva formació en el camp de l'estadística aplicada en Ciències de la Salut cursant el Màster de Postgrau en "Metodología de la Investigación: Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud" per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Això l'ha capacitat per realitzar la tasca de data manager de leucèmies agudes i altres hemopaties del servei d'Hematologia de l’Hospital Sant Joan de Déu. Des de l'any 2016 realitza l'anàlisi estadístic anual de les «recomendaciones terapéuticas para el tratamiento de la leucemia aguda de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica» sota la supervisió dels seus coordinadors.

Addicionalment ha col·laborat en la informatització de protocols per al tractament de la leucèmia aguda i en l'organització de circuits assistencials a l'àrea d'hospital de dia de l’Hospital Sant Joan de Déu.

També està participant en l'avaluació de nous programes informàtics per a la seva implementació en la clínica assistencial.

És membre numerari de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP).

Últimes publicacions

Més publicacions