Federica Lombardini

Federica Lombardini

Ayudante de investigación

La investigadora Federica Lombardini es va graduar en psicologia a la Università di Firenze al 2014. Al 2017 va acabar el postgrau en psicologia clínica i neuropsicologia a la Università di Firenze i el 2018 va cursar el Màster oficial en Neurociència a la Universitat de Barcelona.

Durant el mes d'agost de 2018 va realitzar una estada a l'Hospital Neuropsiquiàtric Braulio Moyano de Buenos Aires atenent els pacients del servei d'aguts amb l'equip de residents en psiquiatria i psicologia, aportant les experiències de assessment neuropsicològic.