Marta Giralt Oms

Investigador

Línia de recerca:

Disfunció adiposa i alteracions metabòliques en pacients VIH-1

Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular al Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Marta Giralt es va llicenciar (1986) i doctorar (1989) en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Va realitzar una estada postdoctoral al Dpt Biochemistry, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, USA (1990-1991) on estudià la regulació transcripcional de gens del metabolisme. Posteriorment, realitzà una estada EMBO-fellowship al CEREMOD, CNRS a Meudon-París, França (1992) per posar a punt models cel·lulars d'adipòcit marró. Reincorporada a la UB, se centrà en l'estudi dels mecanismes moleculars, cel·lulars i endocrins implicats en el control de la plasticitat dels teixits adiposos i la seva regulació funcional, amb enfocaments tant de recerca molecular bàsica com també de recerca translacional. Ha estat coordinadora del Programa de Doctorat Interdepartamental de Biomedicina UB (2001-2007), Vicedegana de Recerca de la Facultat de Biologia UB (2008-2012), i ara Secretària del Claustre de Doctors UB i membre de la Junta Consultiva del Rector de la Universitat de Barcelona (inici 2018). Pel que fa a tasques de gestió científica, ha estat membre adjunt de la Comissió de Biomedicina ANEP de l'AEI (Agencia Estatal de Investigación, MINECO) del 2015 al 2018.

Actualment és co-investigadora principal del grup "Molecular Metabolism and Disease" de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i del CIBER "Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición" (CIBEROBN). Dirigeix com a investigadora principal projectes finançats consecutivament pel FIS-ISCIII sobre estudis moleculars de l'etiopatogènia de les alteracions metabòliques i adiposes (lipoatròfia, obesitat) associades a la infecció pel virus HIV-1 i tractament antiretroviral, en estreta col·laboració amb hospitals i centres de recerca clínica.

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades

Últimes publicacions

Més publicacions

Notícies

Més notícies