Mireya Fernández Chimeno

Investigador

La investigadora Mireya Fernández Chimeno va rebre el títol d'Enginyera de Telecomunicació, especialització en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC BarcelonaTech), el 1990 i el de Doctor en Enginyeria de Telecomunicació en 1996 per la mateixa Universitat.

Des de 1998 és professora Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Pertany al Grup d'Instrumentació Biomèdica i Electrònica, on desenvolupa la seva investigació. També pertany a GCEM, Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC del qual és responsable de qualitat, i al CREB, Centre de Recerca d'Enginyeria Biomèdica de la UPC, els dos centres són part de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya. La Mireia també és membre del consell assessor de Health and Sport Lab, una spin-off organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la qual és sòcia fundadora amb un 5% de participació.

Els seus camps d'interès de recerca són:

(1) El disseny i el desenvolupament d'instrumentació biomèdica per a entorns mèdics i no mèdics, enfocada especialment a aquest últim aspecte a l'àmbit de l'automoció, on col·labora des de l'any 2008 amb el grup empresarial FICOSA en el desenvolupament de sistemes biomèdics per a la detecció de somnolència en conductors i per a l'avaluació del seu estat d'atenció. Aquesta col·laboració ha donat lloc a quatre patents internacionals.

(2) El disseny d'instrumentació per a mesures de compatibilitat electromagnètica, enfocat en el desenvolupament de sondes de camp proper i l'avaluació d'incertesa dels mètodes de mesurament.

La Dra. Mireya Fernández va ser investigadora visitant al Departament de Ciències de la Salut, Universitat de York, Regne Unit (2003), i subdirectora de laboratoris docents a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions (ETSETB), UPC (1996-2000). És coautora de més de 100 publicacions científiques i acadèmiques (articles, comunicacions de congressos i llibres) i 7 patents. És membre del comitè organitzador de l'EMC Europe 2006 Barcelona, ​​i de l'EMC Europe 2019 Barcelona, ​​Program Chair de Biodevices 2013, membre de comitè de programa de Biodevices / Biostec des del 2013 i de PhyCS des 2017.