Montserrat Cairó Calzada

La investigadora Montse Cairó Calzada es va graduar en Biologia el 2009 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el seu títol de Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona el 2017.

Posteriorment i, seguin la línia de recerca iniciada durant la tesi doctoral, va continuar com a investigadora postdoctoral a la Universitat de Barcelona on actualment estudia els mecanismes autofàgics implicats en la fisiopatologia del teixit adipós.

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades

Últimes publicacions

Més publicacions