Marina Verdaguer Rodriguez

Marina Verdaguer Rodriguez

Ayudante de investigación

La investigadora Marina Verdaguer Rodríguez es va graduar en Psicologia el febrer de 2019 per la Universitat de Barcelona (UB), obtenint la menció en Psicologia de la Salut. Actualment està cursant el Màster Oficial en Psicologia General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Des del maig de 2019, s'incorpora a la Unitat de Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu com a ajudant d'investigació. Participa en els projectes: 

  • "Influencia del estilo de apego en la cognición social y sesgos cognitivos en personas con un primer episodio psicótico, esquizofrenia crónica y controles sanos/as (FIS 18/00212 y PERIS 17/231)"
  • "Clinical Symptoms and Social Functioning in Schizophrenia"
  • "Avaluació de les necessitats de tractament dels usuaris dels Serveis de Rehabilitació Psicosocial, des de la perspectiva dels propis usuaris, les famílies i els professionals"
  • "Valoració de la percepció de recuperació i de les variables mediadores dels usuaris i usuàries dels serveis de rehabilitació"