La Fundació Sant Joan de Déu impulsa l'elaboració d'una guia de pràctica clínica sobre l'encefalopatia hipòxico-isquèmica perinatal

Professionals del Servei de Neonatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu lideren l'elaboració d'una guia de pràctica clínica sobre l'encefalopatia hipòxico-isquèmica perinatal en el nounat d'edat gestacional major o igual a 35 setmanes.

La guia, impulsada per la Fundació Sant Joan de Déu,  és liderada pel Dr.Alfredo García-Alix i coordinada per la Dra.Ruth del Río, neonatòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi participen, a més, professionals sanitaris de tot Espanya, i dues documentalistes de la Fundació.

La guia de pràctica clínica serà finançada per un conveni subscrit per l'Instituto de Salud Carlos III (organisme autònom del Ministeri d'Economia i Competitivitat) i l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut,  en el marc de col·laboració previst al Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

Aquest projecte té una duració prevista d'un any i, en el seu decurs, paral·lelament es farà un estudi qualitatiu sobre l'impacte d'aquesta entitat a les famílies. 
 

Vols compartir aquesta notícia?