Celebrada la segona edició del Technology Exploration Day

La xarxa d'innovació TECSAM celebra la segona edició del Technology Exploration Day posat en focus en la col·laboració i en la primera persona per impulsar la innovació en l'àmbit de la salut mental.

Més de 100 innovadors i innovadores s'han aplegat per impulsar la transformació digital dins el sistema de salut i social de Catalunya en la jornada Technology Exploration Day de la Xarxa TECSAM. El treball en xarxa i la col·laboració entre tots els agents de la recerca, innovació i salut mental, i la interacció amb l'administració pública, s'erigeixen com a aspectes crucials per garantir que els avenços i solucions s'integrin de manera efectiva en el sistema de salut i social català.

El sistema sanitari de Catalunya es troba en una etapa crucial de transformació on la implementació de solucions tecnològiques té un potencial innovador indiscutible, no sols perquè pot augmentar l'efectivitat del tractament i l'accessibilitat de la salut a poblacions joves o en zones geogràfiques disperses, sinó també per alleugerir la càrrega assistencial dels i les professionals i optimitzar els recursos existents en salut.

El Technology Exploration Day ha estat un espai de reflexió i discussió entorn dels reptes que planteja aquesta integració com l'escalabilitat i la consolidació sistemàtica d'aquestes solucions, el debat sobre la privacitat, confidencialitat i la no invasió de les dades dels usuaris, la dificultat de disposar d'evidència científica d'efectivitat de resultats d'algunes tecnologies, el temor que la tecnologia pugui deshumanitzar l'atenció en salut mental o suposi, en la pràctica, un augment de la càrrega de treball pels i les professionals de la salut.

El Dr. Antoni Serrano, coordinador del grup de recerca Avaluació de tecnologies sanitàries en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA), ha advertit que la tecnologia és una gran oportunitat, però també ha assenyalat que algunes d'aquestes tecnologies poden suposar un cost d'aprenentatge inicial elevat, ja que requereixen un temps i esforç significatius per part dels professionals de la salut, des d'aprendre a utilitzar la tecnologia, adaptar els fluxos de treball o destinar recursos per a la seva gestió o la resolució de problemes tècnics. Per tant, encara que hi hagi una gran predisposició per part dels professionals a adoptar tecnologia, la seva implementació s'ha de fer paulatinament perquè l'assimilació sigui viable.

Notícia completa

Col·laboració i focus en la primera persona per impulsar la innovació en salut mental. TECSAM.

Intersecció entre salut mental i tecnologia: com implementar solucions d'avantguarda al sistema de salut català? Les claus de la jornada.

Vols compartir aquesta notícia?