El Dr. Josep Maria Haro ha rebut el Premi a l'investigador de l'any

Amb aquest premi que es concedeix anualment, aquest és el tercer any, es pretén reconèixer els èxits aconseguits per investigadors que hagin destacat en l'any precedent per les seves aportacions científiques en el camp de la psiquiatria des de la perspectiva biomèdica.

La Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica (SEPB) és una associació espanyola de caràcter científic que té com a principal objectiu promoure l'estudi de la conducta humana a través de la Psiquiatria Biològica, atenint-se a les bases generals del pensament científic natural. A més, fomenta l'establiment d'unitats o programes docents i de recerca dedicats a enfortir la investigació a Espanya així com la promoció i divulgació de treballs i estudis realitzats pels seus membres.

El premi atorgat al Dr. Josep Maria Haro Director de la Unitat de Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i Coordinador del grup de recerca Etiopatogènia i tractament dels trastons mentals greus de la Fundació Sant Joan de Déu, se li va atorgar dins el marc del XV Congrés Nacional de Psiquiatria on sota el lema "Per l'excel·lència i el desenvolupament professional" es va debatre sobre un programa científic multidisciplinari d'alta qualitat que pretén revisar els aspectes més importants que existeixen actualment entorn el diagnòstic i tractament en psiquiatria i els últims avenços en neurobiologia dels trastorns mentals.

En aquest Congrès, el Dr. Josep Maria Haro també va presentar dos pòsters sobre trastorns esquizofrènics:  "Estudi cas-control sobre el funcionament neuropsicològic al trastorn delirant", elaborat junt amb: Inmaculada Ibáñez Casas, Blanca Gutiérrez Martínez, Enrique de Portugal, Kathryn Mc Kenney, Miguel Pérez García y Jorge Cervilla; i "Actividades de formación y docencia en una red de investigación multicéntrica: de las RETICS al CIBERSAM", junt amb Marta Rapado Castro, Ángel Pazos, Miquel Bernardo, José Luis Ayuso, Ana González Pinto, Julio Sanjuán, Manuel Sánchez-Delgado y Celso Arango.

Vols compartir aquesta notícia?