Dos articles de l'IRSJD obtenen els premis a la recerca 2022 de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Els articles liderats per les investigadores Iolanda Jordan, Laia Alsina i Cristina Parra s'enduen els premis a les millors publicacions científiques en les seves categories en els premis a la recerca 2022 de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Similituds i diferencies entre la Síndrome Inflamatòria Multisistèmica causada per COVID i la Síndrome de Kawasaki

A principis de la pandèmia per coronavirus es va observar un petit increment en el nombre d'infants amb una síndrome que recordava la Síndrome de Kawasaki, però que més endavant es va determinar com una nova entitat: la Síndrome Inflamatòria Multisistèmica (MIS-C, de les sigles en anglès Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), això va fer que es posés el focus en aquests infants per entendre que estava passant.

Un equip liderat per les Dres. Iolanda Jordan i Laia Alsina, amb la participació de diferents professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona · IRSJD, van analitzar el patró de 34 citocines diferents en infants sans, infants amb COVID lleu asimptomàtics, infants amb MIS-C agut i mostres de pacients amb Kawasaki (gràcies a l'ajuda del Biobanc i el servei de Reumatologia); amb l'objectiu de veure si hi havia diferències clares que permetessin classificar els infants a partir d'aquest patró. Van completar l'estudi amb una anàlisi més exhaustiu dels infants amb MIS-C.

Els resultats de l'article van permetre establir una sèrie de marcadors que permeten detectar aquells pacients amb MIS-C i així poder realitzar un millor abordatge clínic terapèutic. A més de conèixer quines són les citocines que tenen amb major concentració ens permetrà a mitjà-curt termini i poder desenvolupar noves dianes terapèutiques.

L'article s'emmarca dins del projecte Kids Corona que lidera l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i dins d'aquí, en la branca de la resposta immunitària.

Article premiat: Esteve-Sole A, Anton J, Pino-Ramirez RM, Sanchez-Manubens J, Fumadó V, Fortuny C, Rios-Barnes M, Sanchez-de-Toledo J, Girona-Alarcón M, Mosquera JM, Ricart S, Launes C, de Sevilla MF, Jou C, Muñoz-Almagro C, González-Roca E, Vergara A, Carrillo J, Juan M, Cuadras D, Noguera-Julian A, Jordan I, Alsina L. Similarities and differences between the immunopathogenesis of COVID-19-related pediatric multisystem inflammatory syndrome and Kawasaki disease. J Clin Invest. 2021 Mar 15;131(6):e144554. doi: 10.1172/JCI144554

Impacte de realitzar un simulacre d'un desastre en els temps d'espera d'un servei d'urgències pediàtriques

Els serveis d'Emergències sempre han d'estar preparats per desastres o incidents que provoquin un gran nombre de víctimes en poc temps, per aquest motiu és molt important realitzar sistemàticament simulacres que permetin avaluar aquesta preparació i millorar els procediments per garantir que s'atén a les víctimes amb la millor eficàcia possible. Tot i la seva eficàcia, realitzar un simulacre requereix d'una preparació molt minuciosa i s'han de realitzar durant l'activitat diària i normal d'un servei d'emergències, minimitzant el màxim possible l'impacte sobre els pacients atesos en aquell moment.

Un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu · IRSJD ha analitzat quin és l'impacte objectiu de realitzar un simulacre en el temps d'espera dels pacients d'un servei d'urgències pediàtrica.

Els resultats de l'estudi ha mostrat que realitzar un simulacre d'una catàstrofe amb un gran nombre de víctimes durant la pràctica habitual dels serveis d'emergències, no afecta negativament en el temps d'espera dels pacients. Tot i aquests bons resultats, l'equip de treball suggereix l'avaluació d'altres factors més subjectius com la comunicació amb els professionals, el maneig del dolor, la tranquil·litat, etc. en futurs estudis, ja que també és important conèixer quina és la percepció de la qualitat de l'atenció rebuda per part del pacient.

L'estudi ha estat realitzat pel del Servei d'Urgències Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, per un equipo format per Silvia Senjo, Aitor López-González, David Muñoz-Santanach, Victoria Trenchs, Carles Luaces i Cristina Parra.

Article premiat: Asenjo S, López-González A, Muñoz-Santanach D, Trenchs V, Luaces C, Parra C. Impact of a Disaster Drill on Waiting Times in a Pediatric Emergency Department. Disaster Med Public Health Prep. 2021 Oct 18:1-3. doi: 10.1017/dmp.2021.252. Epub ahead of print. PMID: 34658326.

Els premis han estat entregats pel Dr. Jaume Pérez el dimarts 22 de març en una sessió clínica sobre el projecte Kids Corona.

Vols compartir aquesta notícia?