Els casos de demència podrien triplicar-se d’aquí a 2050 si els països no afronten els factors de risc

El número de persones amb demència podria triplicar-se d'aquí al 2050. Així ho afirma un estudi, publicat a la revista The Lancet Public Health, realitzat per un equip investigador internacional amb la participació de la Dra. Ai Koyanagi i el Dr. Jacob Louis del grup Epidemiologia dels trastorns mentals i l'envelliment de l'IRSJD. 

La demència és la setena causa de mort i una de les principals causes de discapacitat i dependència entre gent gran a tot el món. Es considera demència qualsevol disminució en la cognició prou significativa per a interferir en el funcionament diari i independent. Encara que principalment afecta persones de més edat, no és una conseqüència inevitable de l'envelliment i les causes són infinites.

Tenint en compte les tendències previstes en l'envelliment de la població i el creixement de la població, s'espera que augmenti el nombre de persones amb demència. Aquest estudi és el primer a proporcionar una estimació per 204 països de tot el món. La previsió és que els adults a partir de 40 anys amb demència passin de més de 57,4 milions de casos el 2019 a gairebé 153 al 2050. 

Tot i aquest increment, la prevalença per edats es manté estable en tots dos sexes, encara que hi ha més dones amb demència i es preveu que la tendència es mantingui en els pròxims anys. S'espera que els casos augmentin menys a la zona d'Àsia Pacífic i a Europa occidental, mentre que n'hi haurà més al nord d'Àfrica, l'Orient Mitjà i l'Àfrica subsahariana, on s'espera que es produeixi l'augment més gran de la prevalença. 

Un augment que, en l'opinió de l'equip investigador, subratlla la necessitat de plans de salut pública i polítiques per atendre les necessitats d'aquest col·lectiu.

"Afrontar la magnitud d'aquest creixement és crucial per planificar i prioritzar els recursos de salut pública" assegura l'equip investigador mentre creix l'evidència que els factors de risc que porten al deteriorament són potencialment modificables. 

De fet, més del 40% dels casos actuals es podria evitar o retardar si s'elimina l'exposició als 12 factors de risc coneguts fins ara: nivell d'educació baix, alta pressió sanguínia, discapacitat auditiva, el tabac, l'obesitat a la mitjana edat, depressió, sedentarisme, diabetis, aïllament, consum d'alcohol excessiu, malalties mentals o la contaminació de l'aire. Entre aquests, fumar, l'obesitat o la diabetis, el baix nivell educatiu i l'accés a l'educació podria reduir la prevalença en més de 6 milions de casos per al 2050.

Per això també demanen un abordatge multidisciplinari, incloent-hi intervencions per afrontar els factors de risc, i que s'inverteixi a investigar els mecanismes biològics de la demència. Un abordatge que serà clau per fer front a l'augment de persones afectades.

L'article és part del The Global Burden of Disease Study (GBD), un estudi epidemiològic observacional més complet del món fins ara que ofereix un recurs potent per entendre els reptes de salut canviants als quals s'enfronten les persones de tot el món al segle XXI. Està dirigit per l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Font d'informació

Los casos de demència podrían triplicarse de aquí a 2050 si los paises no afrontan los factores de riesgo. UAM.

"Afrontar la magnitud d'aquest creixement de demència és crucial per planificar i prioritzar els recursos de salut pública"

Vols compartir aquesta notícia?