Un estudi analitza els factors genètics de risc compartits entre el TDAH i els trastorns del comportament i l’agressivitat

Un estudi publicat a la revista Nature Communication, on ha participat el Dr. Bru Cormand · Institut de Recerca Sant Joan de Déu revela que es persones que pateixen alhora dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) i trastorns disruptius del comportament (TDC) comparteixen aproximadament un 80% de les variants genètiques freqüents associades als comportaments agressius i antisocials.

Aquest treball és un nou avenç científic que contribuirà a ampliar el paisatge genètic de les comorbiditats del TDAH (és a dir, el conjunt de patologies que es mostren de manera concurrent amb aquest trastorn).

TDAH: Un trastorn que no sempre es presenta sol

El TDAH és un trastorn del comportament que afecta un 5 % dels infants i un 2,5 % de les persones adultes, caracteritzat per la hiperactivitat, la impulsivitat i el dèficit d’atenció. Aquest trastorn es presenta sovint acompanyat d’altres alteracions psiquiàtriques, com ara els trastorns disruptius del comportament (TDC), que poden anar associades a conductes antisocials i agressives.

“Quan aquests dos trastorns es presenten alhora, les persones afectades tenen més probabilitats de caure en conductes de risc, de consumir substàncies addictives o de patir una mort prematura.” Segons explica el Dr. Bru Cormand, investigador de l’IRSJD i l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).

L’equip investigador ha identificat un segment genòmic en el cromosoma 11, implicat en la regulació de la plasticitat neuronal, la memòria i l’aprenentatge, que augmenta el risc de patir alhora TDAH i TDC

Si comparem el genoma dels pacients amb TDAH i TDC amb el dels pacients que només tenen TDAH, observem que les persones afectades pels dos trastorns tenen una càrrega genètica més alta: és a dir, són portadors de més variants genètiques de risc”, remarca el Dr. Cormand.

Aquests resultats permetran entendre molt millor l’origen dels TDC associats al TDAH. Utilitzar informació genètica per identificar aquells individus més susceptibles a patir TDC tindrà un fort impacte en la prevenció, la detecció precoç i el tractament d’aquest trastorn, i obrirà noves vies d’investigació per trobar teràpies eficients.

Juntament amb el Dr. Bru Cormand, han participat en aquest estudi els Drs. Marta Ribasés i Josep Antoni Ramos Quiroga, del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el CIBER de Salut Mental (CIBERSAM). La recerca, liderada pels Drs. Stephen V. Faraone (Universitat Estatal de Nova York), Ditte Demontis i Anders D. Børglum (Universitat d’Aarhus), s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu Aggressotype (del programa Horitzó 2020), adreçat a investigar les bases neurobiològiques dels comportaments agressius.

L’equip investigador ha identificat un segment genòmic en el cromosoma 11, implicat en la regulació de la plasticitat neuronal, la memòria i l’aprenentatge, que augmenta el risc de patir alhora TDAH i TDC. 

Vols compartir aquesta notícia?