L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu rep el reconeixement com a centre CERCA

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) ha estat reconegut pel Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) com a centre CERCA. Aquest reconeixement implica el desenvolupament d'una recerca de frontera orientada a l'impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.

La Institució CERCA focalitza les seves actuacions en contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de Catalunya i potenciar la cooperació i l'intercanvi científic amb els millors centres i universitats d'arreu. Així com, facilitar i promoure l'adopció de polítiques conjuntes en la gestió de la recerca, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement. D'altra banda, també treballa per incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, potenciant alhora la implicació d'aquests agents en l'àmbit de la recerca.

L'IRSJD és un centre de recerca i innovació en biomedicina, centrat en el pacient pediàtric, que va ser creat el 2015 a través d'un conveni de col·laboració entre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu.

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu ha estat avaluat per la Institució CERCA i ha obtingut el reconeixement del seu Patronat.

A partir d'aquest moment s'obre el període de tramitació administrativa que finalitza amb la resolució del departament d'Empresa i Coneixement, que té les competències en matèria de recerca.

El reconeixement CERCA implica entrar en l'estructura de recerca de Catalunya, com a centre de recerca de qualitat i gestió eficaç i eficient, amb un model de governança que permeti assolir estàndards d'excel·lència i, alhora, accedir a nous recursos econòmics que permetin continuar avançant amb el desenvolupament científic de l'IRSJD.

L’IRSJD és l’únic centre de Catalunya centrat en la recerca en medicina pediàtrica.

Vols compartir aquesta notícia?