Acord de cooperació entre la Fundació i el Centre for the Economics of Mental Health

S'ha signat un conveni de col·laboració entre la Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) i el Centre for the Economics of Mental Health (CEMH). Aquest permetrà un desenvolupament i control de les activitats que seran responsabilitat d'una comissió de seguiment composta per membres de les dues entitats.

L'acord per cooperar junts permetrà compartir recursos, organització interna i activitats de recerca d'ambdós. Hi haurà un compromís en la publicació de treballs derivats de l'acord, però només amb el ple acord d'ambdues institucions. Col·laboraran i donaran suport els projectes comuns en l'àmbit nacional i internacional amb l'objectiu de la creació d'una xarxa de col·laboració internacional en la investigació de serveis sanitaris i avaluació econòmica. Es promourà la difusió i l'intercanvi dels recursos de la institució, amb el grup de col·laboradors, si són xarxes de grups de recerca d'excel·lència o d'estructures que facilitin la gestió de projectes de recerca. Permetran estades de curta durada per a investigadors en formació en els dos centres, si aquestes pràctiques es consideren apropiades en el temps.

També es participarà en la gestió / ensenyament del Curs d'Avaluació Econòmica i Soci-Política de Salut que es celebra anualment a Barcelona.

Es tractarà de mantenir un mínim d'un investigador de cada centre per mantenir la condició d'investigador visitant al centre col·laborador.

Aquest acord millorarà la tasca d'investigació que es porta a terme tant en la FSJD a través del grup de recerca en Serveis Sanitaris i Atenció Primària que coordina el Dr Toni Serrano, com en el CEMH.

Vols compartir aquesta notícia?