L'estudi Kids Corona presenta els primers resultats preliminars

L'estudi Kids Corona realitzat per l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Hospital Sant Joan de Déu Barcelona revela que el 17% dels infants que han tingut contacte amb una persona malalta s'han infectat. Els infants, també, presenten una prevalença d'anticossos similar als adults però amb una simptomatologia lleu, en més del 99% dels casos.

Els principals resultats preliminars de l'estudi Kids Corona es resumeixen en els següents punts:

 • Els infants s'infecten igual que els adults quan estan en contacte amb una font d'infecció. El percentatge de transmissió de la infecció als nens en l'entorn domèstic se situa al voltant del 17%.
 • En els infants la malaltia es manifesta de manera lleu en més del 99% dels casos.
 • La COVID-19 afecta a un 14% de les embarassades, la majoria asimptomàtiques o lleus. Les poques gestants que presenten símptomes més greus són les que han patit la malaltia durant el tercer trimestre de gestació.

En els darrers dos mesos, els investigadors de la plataforma Kids Corona han estudiat 411 famílies amb un total de 724 infants en les quals almenys un dels progenitors ha patit la malaltia. A més, s'estan estudiant els casos d'infants atesos a Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb un diagnòstic confirmat de COVID-19 o símptomes compatibles amb aquesta malaltia, així com les embarassades ateses a Sant Joan de Déu i als hospitals de Sant Pau i el Clínic.

Resultats preliminars de l'estudi de transmissibilitat a les llars

L'equip d'investigació de la plataforma Kids Corona ha anat al domicili de 411 famílies que s'han ofert a participar en l'estudi per agafar-los diverses mostres: un test de serologia (o immunitat) a tots els membres del nucli familiar i una prova de PCR a tots els infants de la casa i al progenitor malalt de COVID-19 (el primer progenitor que va emmalaltir en el cas que la malaltia hagi afectat als dos).

La prova de serologia ha permès als investigadors descobrir que un 17,5% dels infants que han conviscut amb un pare o mare malalt de COVID-19 també ha contret el virus. És un percentatge molt semblant al que s'ha identificat en els adults que han estat en contacte amb un convivent infectat (18,9%). Això porta als investigadors a concloure que els infants s'infecten igual que els adults quan estan exposats a una font d'infecció. Però la malaltia es manifesta molt més lleu en els nens i nenes que en els adults, ja que més del 99% dels menors no mostraven símptomes o aquests eren poc importants.

En la majoria dels casos, la família no va sospitar que aquests infants poguessin haver estat infectats perquè no van presentar símptomes o van presentar símptomes molt lleus, principalment febre, en el termini d'entre 7 abans a 14 dies després que el progenitor fos diagnosticat.

D'altra banda, amb la prova de PCR, els investigadors han analitzat si els progenitors infectats i els infants tenien el RNA del virus a la nasofaringe i el podien teòricament transmetre a terceres persones. Els resultats de les anàlisi mostren que un 33,8% dels adults i un 11,9% dels infants encara presentaven càrrega viral a la nasofaringe un mes després que s'hagués donat el primer cas de coronavirus a casa, tot i que en una quantitat molt baixa (amb un promig de càrrega viral estimada en 2.500 còpies/ml). Actualment no hi ha consens científic sobre la càrrega viral necessària per a la transmissió del virus.

A més a més, l'estudi busca identificar en la microbiota dels infants possibles marcadors diferencials que puguin actuar com a protectors enfront del virus. També analitza la microbiota dels nens atesos per COVID-19 per comparar-la amb la dels infants atesos per altres infeccions respiratòries. Els resultats d'aquesta part encara no estan disponibles i, per tant, es faran públics més endavant.

Estudis de recerca maternofetal

Els investigadors d'aquesta línia - que es fa en el marc de BCNatal juntament amb l'Hospital Clínic i que compta també amb casos de l'Hospital de Sant Pau - analitzen quins són els factors que determinen el risc de COVID-19 en una embarassada i, en cas de tenir la infecció, que aquesta es presenti de manera asimptomàtica. S'estudien diversos factors i s'aporten dades als pediatres perquè puguin fer el seguiment del nounat.

Fins ara, els investigadors han pogut analitzar prop de 874 embarassades. El 14% de les gestants tenen anticossos contra coronavirus. Les embarassades amb infecció durant el primer trimestre (54 dones) van tenir quadres més lleus, amb un 70% de dones asimptomàtiques i un 30% amb símptomes lleus. En les embarassades infectades durant el tercer trimestre, (71 dones), en canvi, va haver-hi menys casos asimptomàtics (52%), amb un 43,5% de símptomes lleus i un 4,5% amb pneumònia.

Aquest és el primer estudi de seroprevalença en embarassades disponible a nivell internacional, i rebaixa molt les estimacions de gravetat que s'havien fet utilitzant estudis publicats que apuntaven més afectació de la COVID-19 en gestants. Quan l'estudi es completi es podrà conèixer l'impacte sobre l'embaràs i es podrà saber si els símptomes i riscos de la malaltia en les dones embarassades són iguals o diferents a les no embarassades.

Nous estudis per respondre les incògnites pendents

Els estudis no han permès, però, donar una resposta concloent sobre quina és la capacitat transmissora del virus per part dels infants. Per això, l'Hospital té previst impulsar un nou treball de recerca al llarg d'aquest estiu que permeti aclarir aquesta qüestió amb vistes al retorn a l'escola el proper mes de setembre. Serà un gran projecte singular dissenyat amb un grup d'experts nacionals i internacionals, com el BIOCOMSC de la UPC, l'ISGlobal o el Centre de Regulació Genòmica, que permetrà caracteritzar els resultats i entendre millor l'epidemiologia associada a la COVID-19.

Un dels estudis, que es durà a terme als casals d'estiu a Catalunya, pretén determinar si els infants són transmissors de la malaltia en un entorn molt semblant a l'escolar. L'equip d'investigació de la plataforma Kids Corona farà als infants una PCR setmanal. Si en un d'aquests controls setmanals, un infant dona positiu, l'equip aplicarà el protocol definit per Salut pública i farà un seguiment exhaustiu de tots els seus contactes directes per descobrir si hi hagut transmissió.

Paral·lelament, l'Hospital durà a terme un altre treball de recerca per detectar els casos acabats de diagnosticar als centres d'atenció primària i altres centres hospitalaris. Aquests estudis es fan en col·laboració amb el Departament de Salut i segueixen la seva línia d'actuació relativa a la COVID-19 i els infants.

Donacions que han fet possible els estudis

Tots els estudis impulsats per la plataforma Kids Corona han estat possibles gràcies al finançament de la societat civil. Cal destacar la donació de 500.000 euros que ha aportat la Fundació Barça, a partir d'una beca de la Stavros Niarchos Foundation, i que s'emmarca en l'aliança a llarg termini que aquestes institucions van encetar amb el projecte del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona i que es torna a posar de manifest amb la plataforma Kids Corona. Igualment, cal remarcar l'aportació de 200.000 euros del Banc de Santander.

El projecte també ha comptat amb l'ajut de la Fundació Privada Nou Mil·lenni, Villa Reyes, Fundació Carmen i Maria José Godó, i Immobiliaria Colonial, entre d'altres entitats.

Centres col·laboradors en els projectes de recerca de la plataforma Kids Corona

Coparticipants

 • BIOCOMSC de la UPC
 • ISGlobal
 • Centre de Regulació Genòmica
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
 • Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)

Aliances en la recerca en pediatria

 • Meyer Children's University Hospital, Firenze (Itàlia)
 • Children's University Hospital Latvia, Riga (Letònia)
 • Dr. Von Hauner Children's Hospital, Munich (Alemanya)
 • Helsinki University Hospital (HUS), Helsinki (Finlàndia)
 • Schneider Children's Medical, Tel Aviv (Israel)
 • Hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu (Paraguay)

Aliances en la recerca maternofetal

 • Helsinki CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne (Suïssa)
 • Zelazna Medical Center, Varsòvia (Polònia)
 • Technical University of Munich (Alemanya)
 • Fetalmedizin (Aústria)
 • The Institute for the Care of Mother and Child, Praga (Txecoslovàquia)
 • Federación Mexicana de Medicina MF/Medicina Fetal (Mèxic)
 • Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv (Ucraïna)
 • Hospital Clínico Universitario de Chile (Xile)
 • Hospital italiano de Buenos Aires (Argentina)
 • Institute of Clinical Sciences Lund (Skane, Malmö/Lund, Helsingborg) (Suècia)
 • Mangiagalli Milano (Itàlia)
 • Ospedale Parma (Itàlia)
 • Ospedale Brescia (Itàlia)
 • Sydney LHD (Austràlia)

Font d'informació

Els infants tenen una prevalença d'anticossos de la COVID-19 similar als adults però més del 99% presenten símptomes lleus. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Un dels estudis, que es durà a terme als casals d’estiu a Catalunya, pretén determinar si els infants són transmissors de la malaltia en un entorn molt semblant a l’escolar.

Vols compartir aquesta notícia?