El biobanc, una eina per a avançar en la recerca

Les mostres biològiques - de sang, teixit, cèl·lules, fuïts corporals i cabell - són necessàries per al diagnòstic de moltes malalties però també són imprescindibles per avançar en el coneixement i tractament d'aquestes patologies. Els investigadors necessiten per als seus treballs de recerca mostres biològiques que reuneixin les garanties de qualitat, seguretat i confidencialitat que exigeix la llei i, per proporcionar-les-los, el biobanc de l'Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu per a la recerca conserva i custodia, en les millors condicions i protegint sempre els drets dels pacients, totes les mostres del centre que poden ser utilitzades en recerca.

Per a més informació consulteu aquí l'article de les pàgines 26 a 27 de la revista PAIDHOS.

Vols compartir aquesta notícia?