Un nou estudi explora la genètica de la immunodeficiència comuna variable

La immunodeficiència comuna variable (CVID) és una malaltia que es caracteritza per una concentració molt baixa d'anticossos i, consegüentment, una major susceptibilitat a infeccions. Forma part de les anomenades izmmunodeficiències primàries i, actualment, menys del 20% dels casos de CVID tenen una causa genètica coneguda.

Un dels objectius de l'estudi era buscar la proporció de casos monogènics, és a dir, aquells produïts per l'alteració en un sol gen. A l'estudi van fer la seqüenciació completa de l'exoma (és a dir, l'ADN que proporciona instruccions per fabricar les proteïnes) de 36 nens i adolescents amb CVID. Els científics van centrar-se en l'exoma perquè, tot i que només representa un 1% del genoma, és on es troben la majoria de mutacions que causen malalties.

L'estudi s'ha centrat en l'anàlisi de pacients pediàtrics, on és més probable trobar casos monogènics, respecte als pacients de més edat on el model genètic acostuma a ser més complex.

Els resultats van determinar un origen monogènic d'entre el 15 i el 24 % dels casos de CVID, en la majoria dels quals  la malaltia és originada per una mutació que produeix la pèrdua de funció del gen alterat.

Això implica que a la majoria de pacients el trastorn roman genèticament sense caracteritzar. Per a aquests pacients van considerar altres possibles escenaris genètics més complexos, com la possibilitat que la CVID s'origini per un model oligogènic, és a dir, determinat per la combinació de diversos gens. Així doncs, la CVID podria ser causada per diferents defectes genètics, com per exemple mutacions en proteïnes que interaccionen amb els gens implicats en la malaltia o l'acumulació de variants perjudicials en algunes vies immunològiques.

La col·laboració interdisciplinària ha estat la clau de l'èxit de l'estudi, en el qual han participat professionals com genetistes, bioinformàtics, biòlegs, immunòlegs, i pediatres. A més de comptar amb la participació de pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Hospital La Paz de Madrid.

Fonts d'informació

Vols compartir aquesta notícia?