El Campus Docent aposta per la recerca en infermeria, educació i societat

La recerca del Campus Docent es vertebra en quatre eixos: acció social, trets identitaris en infermeria, innovació docent i metodologia d'atenció de la salut. Tots ells liderats i formats per professors del Campus, que a més de realitzar recerques pròpies, també col·laboren amb altres institucions.

La recerca del Campus Docent és gestionada per la Fundació Sant Joan de Déu, que a més gestiona tota la recerca que es realitza dins dels centres de l'Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu – Província d’Aragó Sant Rafael.

Per Sant Joan de Déu la recerca és una part de la missió de l'Ordre, ja que vol donar resposta a la millora de la salut i el benestar de les persones. Per aquest motiu té com a objectiu conèixer i comprendre millor què, cóm i per què succeeixen certes situacions en l'àmbit de la salut i en l'àmbit social. I és en aquest darrer on s'emmarca part de la recerca del Campus Docent, amb la finalitat que la recerca social pugui ser un factor essencial de transformació de la societat i un instrument per a construir una societat més justa.

La línia de recerca d'Acció social, liderada per la Dra. Núria Roca, estudia les desigualtats socials i les situacions de vulnerabilitat que es troben en la nostra societat, i busca plantejar propostes de millora per aquestes situacions.

D'altra banda la Dra. Anna Ramió, coordinadora de la línia Trets identitaris, i el Dr. Juan Roldán, coordinador de Metodologia d'atenció a la salut, centren els seus projectes en la professió infermera i la seva pràctica. Per una part, la Dra. Ramió lidera la recerca en l'àmbit dels trets identitaris de les professions sanitàries, i com aquestes es configuren a través dels valors i actituds que adopten. De l'altra, el Dr. Roldán coordina projectes centrats en l'àmbit de les cures a les persones amb problemes de salut, necessaris per resoldre interrogants en la pràctica infermera i essent un instrument pel seu desenvolupament.

Finalment el Campus Docent realitza recerca en Innovació Docent, liderada per la Dra. M José Morera. Les seves investigacions se centren en la formalització de projectes d'innovació enfocats a canviar la metodologia docent, la cultura organitzativa, la formació del professorat i els estudiants i les gestions dels centres. Tot això, encaminat a millorar la qualitat del Campus Docent i la disciplina infermera a partir de la seva formació universitària i professional.

El Campus Docent aposta per la formació doctoral dels seus professionals, per això aquest 2017 tres professors han obtingut el grau de doctor, incrementant a 13 els professors amb títol de Doctor. Actualment hi ha 2 professors cursant estudis de doctorat i 3 més que s’incorporaran.

Més informació:

Font: "El Campus Docent aposta per la recerca en infermeria, educació i societat" - Campus Docent Sant Joan de Déu

Vols compartir aquesta notícia?