Concedida la Beca Bombers amb Causa 2017 al grup de recerca del Dr. Alfredo García-Alix

La beca ajudarà a desenvolupar el projecte de recerca titulat "Desenvolupament d'un algoritme basat en neuroimatge multimodal per al pronòstic personalitzat de l'infart arterial cerebral neonatal (IACN)". Un dels grans reptes que existeix avui dia en els nounats és establir amb certesa el pronòstic del IACN, essencial per al desenvolupament d'assaigs clínics terapèutics. És per aquest motiu que el grup del Dr. Alfredo García-Alix vol abordar aquest repte traslladant les estratègies de recerca en neuroimatge que s'utilitzen en l'adult a la recerca del IACN.

Aquest projecte permetrà, per primer cop, caracteritzar de forma individualitzada el risc de discapacitat en els diferents estadis del desenvolupament del nadó. Fet que serà d'important transcendència en la cura d'aquests infants, ja que permetrà respondre a les inquietuds del pares, anticipar problemes i individualitzar el seguiment, i facilitar l'inici de les intervencions rehabilitadores precoces basades en el risc real. A més, aquest projecte afavorirà el desenvolupament de futurs assaigs clínics neuroprotectors o reparadors en el IACN.

Actualment el Infart Arterial Cerebral Neonatal representa el 80% dels ictus perinatals i la seva incidència és relativament alta, 1 cas per cada 1600-5000 naixements. Aquesta incidència és semblant a la del infart en adults i 17 cops superior a la incidència en l'edat pediàtrica.

Vols compartir aquesta notícia?