Descoberta una possible diana terapèutica per al glioma difús de protuberància (DIPG)

Els investigadors han descobert una nova via amb possibles implicacions terapèutiques en els gliomes pediàtrics amb la mutació H3K27M. Aquestes troballes han estat publicades a la revista Nature Medicine "EZH2 is a potential therapeutic target for H3K27M-mutant pediatric gliomas"

El grup danès ha creat un model de ratolí amb els mateixos canvis genètics presents en el tumor cerebral humà, concretament la mutació –H3K27M- en una proteïna anomenada histona. Utilitzant les cèl·lules de ratolí amb la mutació H3K27M i cultius primaris de cèl·lules de pacients amb la mateixa mutació, els investigadors han demostrat que les cèl·lules tumorals amb aquesta alteració genètica requereixen d'un complex proteic anomenat PRC2 per a la seva proliferació i que els fàrmacs inhibidors de la molècula EZH2 (presents al complex PRC2) suprimeixen el creixement tumoral in vitro (en cultiu) a través d'un mecanisme que depèn de la inducció de p16INK4A, una proteïna supressora tumoral.

"Les troballes en cèl·lules del ratolí creat a Dinamarca foren confirmades en mostres de la cohort de pacients amb DIPG i glioma pediàtric a Sant Joan de Déu, i en models cel·lulars creats a partir de biòpsies d'aquests pacients", comenta Ángel Montero Carcaboso, investigador de Sant Joan de Déu, i coautor de l'estudi. El primer autor de l'estudi, Faizaan Mohammad, i l'autor de correspondència, Kristian Helin, són membres del BRIC: També han participat com a coautors Nagore Gené, Cinzia Lavarino, Mariona Suñol, Carmen de Torres i Jaume Mora, de l'Hospital Sant Joan de Déu.

El següent pas en el projecte serà validar in vivo l'activació potencial dels inhibidors de EZH2, utilitzant models animals com els "xenografts" (ratolins amb tumors humans implantats).

La recerca realitzada a Sant Joan de Déu ha estat finançada per el Fons Alicia Pueyo, la Fundació Científica AECC, el programa Maria Curie (PIRG-08-GA-2010-276998) i l'Institut de Salut Carlos III – FEDER (CP13/00189).

*Imatge: DIPG en la protuberància d'un cervell de ratolí i detall dels marcadors tumorals. Font de la imatge: Mohammad F, Weissmann S, Leblanc B, Pandey DP, Højfeldt JW, Comet I, Zheng C, Johansen JV, Rapin N, Porse BT, Tvardovskiy A, Jensen ON, Olaciregui NG, Lavarino C, Suñol M, de Torres C, Mora J, Carcaboso AM, Helin K. EZH2 is a potential therapeutic target for H3K27M-mutant pediatric gliomas. Nat Med. 2017 Feb 27.

Vols compartir aquesta notícia?